Toimintakykyä tukevan muistilista

Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn tukemisessa on hyvä muistaa muutamia asioita.

  1. Muista, että kaikilla on oikeus mielekkääseen toimintaan omassa elinympäristössään.
  2. Kohtaa ihminen elämäänsä suunnittelevana ja aktiivisena toimijana.
  3. Muista, että ihminen määrää itse elämänsä ja toimintojensa suunnan, tavoitteet ja vauhdin.
  4. Myötäelä, asetu toisen asemaan.
  5. Kiinnostu, näe vahvuuksia, luo uskoa!
  6. Näe mahdollisuuksia!
  7. Tarkastele ympäristöä: mitä esteitä ja mahdollisuuksia näet? Muuta ja hyödynnä ympäristöä.
Lisätietoa 

Sari Somer (2007). Toimintakyvyn arviointimenetelmät sekä arvioinnin pohjalta tapahtuvat ohjauksen ja tuen tarpeen arviointi. Luentoaineisto. Kehitysvammaliitto.