Toimintakyvyn ylläpitäminen

Ikääntyminen lisää riskiä toiminnanvajavuuksien kehittymiselle. Kun toiminnanvajavuuksia on alle 25-vuotiailla alle 10 %:lla, yli 75-vuotiailla niitä on lähes 75 %:lla. Terveyslähtöisen lähestymistavan mukaan toimintakykyyn voidaan kuitenkin vaikuttaa kaikissa elämänvaiheissa. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan ikääntyvän henkilön hyvän hoidon perustana on toimintakykyä ylläpitävä työote.

Tämän jakson sivuilla kerrotaan kuntouttavasta työotteesta, liikunnan merkityksestä ikääntyneen kuntouttavassa toiminnassa ja annetaan käytännön vinkkejä ja kokemuksia liikunnallisen toiminnan kehittämiseen.