toimintaterapeutti (määräaikainen), Nenonpelto, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäellä.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 22.3.2019 kello 15.00 mennessä

TOIMINTATERAPEUTIN määräaikainen tehtävä 31.12.2019 asti.

Toimintaterapeutin tehtävään kelpoisuusehtona on alansa laillistetun ammattihenkilön koulutus. Tämän hetkinen sijoituspaikka on lasten ja nuorten psykiatrinen oppilaskoti Jolla, joka on kuusipaikkainen lasten ja nuorten psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen yksikkö Nenonpellossa Pieksämäellä.

Arvostamme erityisesti psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen ja hoitotyön osaamista, koulutusta ja kokemusta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatuksen ja kuntoutuksen työkokemusta. Jollan kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen yhdessä muun hänen verkostonsa kanssa moniammatillisissa tiimeissä.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, työtehtävien vaatiessa tarvittaessa viikonloppu ja iltatyötä. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi/tyopaikat

Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Jolla toimintaterapeutin määräaikainen tehtävä

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika toimintaterapeutin tehtävässä on puolet määräaikaisuudesta.

Lisätietoja antaa kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko puh. 050 3899 204

Lisätietoja kuntayhtymästä ja oppilaskoti Jollasta www.vaalijala.fi