Tukea päihteettömään raskauteen

Vähäinenkin raskauden aikainen päihteiden käyttö voi vaarantaa sikiön terveyden. On siis erittäin tärkeää, että viimeistään raskaustestin näytettyä plussaa äiti lopettaisi päihteiden käytön. Lopettaminen ei aina ole helppoa omin avuin, joten päihteiden käytöstä kannattaa kertoa avoimesti neuvolassa.

Neuvolasta äidille voidaan tarvittaessa kirjoittaa lähete erityisäitiyspoliklinikalle, jossa raskautta seurataan normaalia tiiviimmin ja äitiä tuetaan päihteettömyyteen. Tavoitteena on, että lapsi syntyisi mahdollisimman terveenä ja äiti pääsisi eroon päihteiden käytöstään. Tehostettu raskaudenseuranta erityisäitiyspoliklinikalla on vapaaehtoista.  

Ammattilaiset apuna

Eri sairaaloissa toimivien erityisäitiyspoliklinikoiden toimintatavat poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta pääperiaatteet ovat kaikissa samat. Odottavan äidin elämätilanne ja päihteiden käyttö kartoitetaan alussa tarkasti. Sen avulla voidaan äidille suunnitella hänen tarvitsemansa yksilölliset palvelut. Nopea pääsy päihdehoitoon on ensiarvoisen tärkeää, jos äiti ei itse tai tuetusti pysty lopettamaan taikka vähentämään päihteiden käyttöään.

Eri hoitovaihtoehdoista keskustellaan hoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa. He auttavat äitiä myös erilaisten tukien ja muiden mahdollisten hakemusten kanssa. Poliklinikan lääkäri seuraa raskautta tavanomaista tiiviimmin. Äidin on tärkeää käydä edelleen myös neuvolassa, koska lapsen synnyttyä vauvan hoito jatkuu lastenneuvolan puolella.

Yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa

Erityisäitiyspoliklinikat tekevät tarvittaessa tiivistä yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa, mikäli äiti on tähän suostuvainen. Yhteyttä voidaan tarvittaessa ottaa jo ennen lapsen syntymää. Yhteistyön tavoitteena on tukea perhettä avohuollon palvelujen avulla hyvään arkeen. Lastensuojeluviranomaiset voivat rohkaista perhettä muun muassa päihdekuntoutukseen päihdehuollon laitoksessa tai avohoitona.

Muita tukitoimia ovat esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelu, päivähoito, terapiapalvelut ja lapsen koulunkäynnin tukeminen. Lastensuojeluviranomaisiin liitetään usein pelko lapsen tai lasten huostaanotosta, mutta ensisijaisesti viranomaisten tehtävänä on tukea perheitä itsenäiseen ja hyvään elämään. 

Lapsen syntymän jälkeen

Lapsen syntymän jälkeen äidin ja lapsen kotiutumisvaihtoehdot synnytyssairaalasta vaihtelevat sen mukaan, miten äiti on onnistunut päihteiden käytön lopettamisessa ja mikä on vauvan vointi syntymän jälkeen. Jos vanhempien päihteiden käyttö on loppunut, äiti ja lapsi voivat kotiutua sairaalasta ja saada kotiutumisen jälkeen avohuollon tukitoimia kuten apua vauvan ja kodin hoidossa.

Äiti voi myös tarvittaessa siirtyä sairaalasta päihdehoitopaikkaan yhdessä vauvan kanssa, esimerkiksi päihdeongelmien hoitoon erikoistuneeseen ensikotiin. Tärkeintä on taata vauvalle fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet. Ensikodeissa äiti saa tukea päihteettömyyteen sekä apua ja neuvoja miten vauvaa hoidetaan ja miten hänen kanssaan ollaan. Ensikotiin on mahdollista päästä jo raskausaikana.

Lapsen kehitystä seurataan neuvolassa

Lapsen syntymän jälkeen äiti jatkaa normaaleja käyntejä neuvolassa lapsen kasvu- ja kehitysseurannassa. Joissakin yliopistollisissa keskussairaaloissa erityisäitiyspoliklinikalta perheen hoito siirtyy lastenklinikan sosiaalipediatriseen yksikköön. Siellä lapsen kehitystä seurataan ensimmäisen vuoden aikana kolmen kuukauden välein, sitten puolen vuoden ja lopulta vuoden välein kouluikään asti, jos siihen on tarvetta.

Vertaistukea netistä

Apua ja tukea päihteettömään raskauteen voi saada myös netissä toimivasta vertaistukiryhmästä. Päihdelinkin suljetulla keskustelualueella toimii päihdeäitien keskusteluryhmä. Keskusteluissa jaetaan kokemuksia siitä, millaista on olla äiti tai odottava äiti, jolla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden päihdekäytön kanssa. Vain ryhmään valitut pääsevät lukemaan viestejä ja osallistumaan keskusteluun. Keskustelua käydään nimimerkillä ja osallistua voi silloin kun itselle parhaiten sopii. Keskustelua ohjaavat vauva- ja päihdetyön ammattilaiset.

Uusi keskusteluryhmä aloittaa aina syksyisin ja keväisin. Ryhmä on tarkoitettu raskaana oleville ja pienten lasten äideille. Keskustelut käydään ehdottoman luottamuksellisesti, joten palstalla on turvallista keskustella kaikista mieltä painavista asioista. Tietoa keskusteluryhmistä saa Ensi- ja turvakotien liiton sivuilta.

Lisätietoa