Tukikeskustelut hyvinvointia tukemassa

Tukikeskustelujen tarkoituksena on tukea selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Keskustelussa keskitytään ajankohtaisiin ja mieltä askarruttaviin asioihin, jotka henkilö itse tuo esiin.

Tukikeskustelujen tarkoituksena on auttaa henkilöä erilaisten siirtymä- ja nivelvaiheiden tai hankalien elämänvaiheiden yli, ja ne voivat toimia yhtenä voinnin seurannan välineenä. Tukikeskustelujen rooli on hyvinvoinnin tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä. Ne eivät ole terapiaa, mutta voivat toimia terapeuttisena keskusteluna.

Tukikeskustelut eivät korvaa arjen emotionaalista tukea

Tukikeskusteluissa ei pyritä ratkaisemaan elämän suuria solmuja, vaan tartutaan pienempiin, arkisempiin asioihin. Tukikeskusteluja ei kuitenkaan ole tarkoitettu korvaamaan arkielämän emotionaalista tukea eikä pitkäaikaiseksi tukimuodoksi.

Tukikeskustelujen ydin on kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa, ajan ja tuen antamisessa asioiden pohtimiseen sekä luottamuksessa, avoimuudessa ja tasavertaisessa kumppanuudessa. Tärkeää on, että henkilö kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.