Työ- ja päivätoiminnan ja työhönvalmennuksen lainsäädäntö

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa ja työhönvalmennusta järjestetään sosiaalihuoltolain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella. Lisäksi vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään vammaispalvelulain (8 b §) perusteella.

Sosiaalihuoltolain 27 d § vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevasta toiminnasta ja 27 e § vammaisten henkilöiden työtoiminnasta ovat peräisin vuodelta 2002. Kehitysvammaisten erityishuoltolain työtoimintaa (2 §) ja työhönvalmennusta (35 §) koskevat pykälät ovat vielä vanhempia, sillä niitä on viimeksi muutettu vuonna 1984. Vammaispalvelulain päivätoimintaa koskeva 8 b § on vuodelta 2006. Työ- ja päivätoiminnan säädösperusta on siis pääosin varsin vanhaa. Säädösperusta on johtanut pirstaleiseen palvelujärjestelmään ja vammaisten henkilöiden palveluiden eriytyneisyyteen.

Siksi osana sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä on selvitetty myös tarvetta uudistaa sosiaalihuoltolakiin, kehitysvammaisten erityishuoltolakiin, vammaispalvelulakiin sekä lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta sisältyvää työelämäosallisuuden tukemisen kokonaisuutta.

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva työryhmä (nk. TEOS-työryhmä) työskenteli 16.1.2012 - 30.6.2014. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa (pdf, urn.fi) sosiaali- ja terveysministeriölle 23.10.2014. Työryhmän loppuraportti sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Lisätietoa