Työllistäminen yhtenä yhteiskuntavastuun muotona

Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa esimerkiksi hyviä työolosuhteita ja työlainsäädännön noudattamista sekä myös erityisryhmien huomioimista. Kysymys on myös ihmisoikeuksista. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista (2006) sanoo, että vammaisilla on yhdenvertainen oikeus työhön.

Sosiaalista vastuuta on myös kehitysvammaisten henkilöiden työllistäminen. Yritykset pystyisivät työllistämään nykyistä enemmän esimerkiksi juuri kehitysvammaisia työntekijöitä. Suurimmasta osasta työpaikkoja löytyy tehtäviä, jotka voidaan mukauttaa työntekijän osaamis- ja tavoitetasoon.

Työn tekeminen on kuulunut kehitysvammaisten ihmisten elämään kautta aikojen. Maassamme oli vielä parikymmentä vuotta sitten runsaasti sellaista teollisuutta, josta riitti alihankintatöitä kehitysvammaisten työkeskuksille, etupäässä kokoonpano- ja pakkaustöitä. Nyt tällainen tuotanto on siirtynyt lähes kokonaan maamme rajojen ulkopuolelle ja työt työkeskuksissa ovat vähentyneet.

Myös järjestöt ovat heränneet yhteiskuntavastuuajatteluun. Luonnonsuojelujärjestöt ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä suuryritysten kanssa. Yhteistyötä on tehty myös sosiaalisen vastuun saralla. Esimerkiksi Kehitysvammaliitolla on ollut yhteiskuntavastuuhanke K-kauppiasliiton kanssa. Hanke on tuottanut selvää tulosta: kehitysvammaisia henkilöitä on palkattu palkkatöihin K-kauppoihin.