Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Työvalmentaja tai työhönvalmentaja auttaa kehitysvammaista ihmistä työllistymään ja pysymään töissä. Hän auttaa myös työnantajaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Työvalmentaja voi työskennellä esimerkiksi

 • kehitysvammaisen työntekijän työpaikalla
 • työ- ja toimintakeskuksissa
 • työhönvalmennuskeskuksissa
 • ammatillisissa oppilaitoksissa
 • sosiaalisissa yrityksissä
 • työpajoissa.

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Tutkinto suoritetaan työn ohessa

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat suoritetaan näytöin.

Pakolliset tutkinnon osat ovat

 • ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
 • asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen
 • työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat

 • työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
 • yrittäjänä toimiminen työvalmennuksessa.

Tutkinto suoritetaan työn ohessa omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Valmistava koulutus toteutetaan yleensä monimuoto-opetuksena. Aikaisempi työkokemus ja koulutus vaikuttavat valmistavan koulutuksen laajuuteen. Tutkinnon suorittaminen kestää työn ohella noin 1,5 vuotta.

Lisätietoa