Uusia työmalleja

Etevan konsultoivat sairaanhoitajat

Eteva on kehittänyt konsultoivien sairaanhoitajien työmallin. Konsultoivat sairaanhoitajat ovat pohjakoulutukseltaan sairaanhoitajia. Lisäksi heillä on työkokemusta kehitysvamma-alalta. Konsultoiva sairaanhoitaja toimii alueellisena tukipalveluna alueen lähityöntekijöille sekä asiakkaille. Hän toimii hoitotyön asiantuntijana sekä asumisen että työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidon asioissa. Sairaanhoitajat muun muassa tekevät kotikäyntejä terveysaseman lääkärin kanssa.

Savaksen Tepa-hanke

Savon Vammaisasuntosäätiö Savaksella on käynnistynyt Tepa-hanke. Projektin tarkoituksena on kehittää ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden asemaa terveydenhuollon palvelujen käyttäjinä. Projektissa perehdytetään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä kohtaamaan kehitysvammaisia kuntalaisia, pilotoidaan konsultoivan terveydenhuollon ammattilaisen toimintamallia sekä pyritään saamaan aikaan asiakaslähtöisiä ja poikkihallinnollisia kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelumalleja.

Lisätietoa