Valmistautuminen lääkärissä käyntiin

On tärkeää, että henkilön kanssa käydään läpi etukäteen, mistä tulevassa käynnissä on kysymys: minkä asian takia vastaanotolle mennään ja kuka tulee henkilön tueksi. Tukihenkilön mukana olo on tärkeää, jotta vastaanottokäynnillä saadaan apua oikeaan asiaan ja lääkäri saa käyttöönsä tarvittavat tiedot. Yhdessä voidaan tehdä muistilista niistä asioista, jotka halutaan ottaa puheeksi.

Kehitysvammaiset henkilöt ovat joskus monivammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat monen erikoisalan osaamista. Näin on erityisesti henkilöillä, joilla on harvinainen kehitysvammaoireyhtymä. Heidän omaisensa tai lähityöntekijänsä joutuvat usein toimimaan tiedonvälittäjinä erikoisalojen ja hoitavan tahon välillä.

Kehitysvammaisten henkilön kohtaamisessa potilaana tulisi huomioida esimerkiksi mahdolliset kommunikointiin liittyvät haasteet ja varmistaa viestin välittyminen selkokielellä ja muita kommunikaation apuvälineitä käyttäen (esim. kuvat). Aina hoidettavalla henkilöllä ei esimerkiksi ole puhetta. Tällöin tulisi käyttää hänen tarvitsemiaan menetelmiä oman tahdon ilmaisemiseen (esim. tukiviittomat).

Lue lisää: Kehitysvammainen henkilö asiakkaana.