Vastaava ohjaaja, palvelukoti, Varkaus, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä viidellätoista (15) paikkakunnalla.

Haemme Latukadun palveluasunnoille (ohjattu asuminen) Varkauteen 22.10.2018 klo 15.00 mennessä

VASTAAVAA OHJAAJAA

Kelpoisuusehdot vastaavan ohjaajan tehtävään on sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen alan tutkinto. Soveltuvia koulutuksia ovat mm. sosionomin (amk) ja sairaanhoitajan tutkinnot.

Vastaava ohjaaja johtaa yksikön päivittäistä arkea yhteistyössä palvelukodin johtajan kanssa ja vastaa asiakastyön tavoitteellisuudesta. Vastaavan ohjaajan esimiehenä toimii palvelukodin johtaja.

Vastaavan ohjaajan tehtävään eduksi katsomme kehitysvammaisten henkilöiden ohjaus- ja hoitotyön kokemuksen sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät käytännön taidot ja opinnot.

Työ on iltapainotteista 2-vuorotyötä.
Työ alkaa 1.1.2019.
Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi /tyopaikat

Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Vastaava ohjaaja Latukadun palveluasunnot.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja antaa palvelukodin johtaja Sanna Oksanen-Vihervuori puh. 050 3899 444

Lisätietoja Latukadun palveluasunnoista ja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi