Vastaavan hoitajan tehtäviä, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäellä. Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutusyksiköissä ja oppilaskodeissa tarjotaan vaativan erityisen tuen moniammatillisesti toteutettua määräaikaista kuntoutusta.

Oppilaskodeissa toteutettavaa kuntoutusta tukee Sateenkaaren erityiskoulu Nenonpellossa.

Osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 21.10.2021 klo 15.00 mennessä

3 VASTAAVAN HOITAJAN TEHTÄVÄÄ

Tehtävien tämän hetkinen sijoituspaikka on lasten ja nuorten kokonaisvaltaista yksilöllistä psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoava 15-paikkainen oppilaskoti Kompassi. Tämä 8-15 vuotiaille tarkoitettu oppilaskoti kehittää lasten ja nuorten psykososiaalista kuntoutusta maassamme kuntoutukseen peruskorjatuissa uusissa tiloissa. Kompassi jakautuu kolmeen tiimiin, Vekkuliin, Viikariin ja Vilperttiin. Jokaiseen tiimiin haetaan nyt vastaavaa hoitajaa huolehtimaan tietyistä asioista ja vastuualueista tiimissä.

Kelpoisuusehtona vastaavan hoitajan tehtävään on lähihoitajan, sosionomin tai vastaava sosiaali- ja terveysalan tutkinto.

Arvostamme erityisesti psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen ja hoitotyön osaamista, koulutusta ja kokemusta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatuksen ja kuntoutuksen työkokemusta sekä uudenlaisen työskentelytavan oppimisen ja sitoutumisen valmiuksia.

Kompassin kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen yhdessä muun hänen verkostonsa kanssa moniammatillisissa tiimeissä.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

 

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia sähköisellä lomakkeella Kuntarekryn Hae työpaikkaa tämän linkin kautta. Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Vastaava hoitaja Kompassi

Vaalijalaan ko. tehtäviin rekrytoitavalla uudelle Vaalijalaan ulkopuolelta tulevalle ammattilaiselle maksetaan kannustinpalkkio (600 e, kun työsuhde on kestänyt 6 kk, voimassa v. 2022 loppuun). Vaalijalan työntekijöille on käytössä kilpailukykyinen ePassi.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja antaa oppilaskodin johtaja Reetta Kosola, p. 050 3899 311 sekä kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko, p. 050 3899 204.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi

 

Pieksämäki 6.10.2021

Maarit Rantakurtakko

Kuntoutuksen johtaja