Vinkkejä lukutukitoiminnan järjestämiseen

Lukutukitoiminta on toimiva, yksinkertainen ja edullinen tapa tukea asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta vammais- ja vanhustyön arjessa.

Lukutukitoiminnassa lukeminen on työyhteisön yhteinen toimintatapa edistää ja tukea asiakkaiden hyvinvointia. Yksikössä on suositeltavaa tehdä tietoinen päätös siitä, että lukutukitoiminta on osa säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa. On tärkeää, että johto ja koko työyhteisö sitoutuvat toiminnan käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Esimiehen tärkeänä tehtävänä on mahdollistaa toiminnan edellyttämät resurssit. Ideoita ja vinkkejä lukutukitoiminnan käynnistämistä varten on koottu esimiehen muistilistaan (selkokeskus.fi). Lukutukitoiminnan käynnistäminen yksikössä lähtee siitä, että esimies lähettää yksikköä kohden 1-2 työntekijää lukutukikoulutukseen.

Lukutuen käyttämät aineistot

Lukutuki hyödyntää lukuhetkissä usein selkokielisiä aineistoja. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokirjat ovat monelle kehitysvammaiselle ja muistisairaalle ihmiselle lähes ainoita kirjoja, jotka antavat mahdollisuuden kokonaiseen lukuelämykseen. Lukutuki lukee asiakkaille ääneen usein myös Selkosanomat -uutislehteä, joka sopii hyvin selkokielen käyttäjille ajankohtaistiedon kanavaksi.

Selkokeskuksen kirjakauppa (www.selkokeskus.fi)