Yhteistyön hyvät käytännöt

Kehitysvammahuollon palvelujen kehittäminen Muutoslaboratorio-menetelmällä

Oulussa Tahkokankaan palvelukeskuksen kehittämistyössä on haettu uutta toimintakonseptia, jossa kehitysvammaisten palveluja kehitetään ja järjestetään yhdessä henkilökunnan kanssa.

Työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet ja heiltä saatu palaute. Asiakkaille räätälöidään yksilöllinen suunnitelma ja erilaisista palvelumoduuleista rakennetaan hänelle yksilöllinen palveluprosessi.

Uusia palvelumuotoja ovat mm. jalkautuvat tilannearviokäynnit (tilanteissa, joissa vakava huoli, kriisitilanne tai sen uhka), seurantakotikäynnit (tutkimus- ja kuntoutusarviointijaksojen jälkeen) sekä Omaan kotiin -muuttovalmennus.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky/kehitysvammahuollon tulosalue, sosiaalijohtaja Päivi Lauri, puh. 044 7378 413, paivi.lauri(at)ppshp.fi.

Poikkihallinnollinen asuntoverkoston perustaminen

Turussa poikkihallinnollisessa asuntoverkostossa suunnitellaan yhdessä erityisryhmien asumista tavallisilla asuinalueilla. Malli pohjautuu käyttäjälähtöisen asuntosuunnittelun malliin, joka on kehitetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -hankkeessa.

Kaikki kokonaisuuden kannata keskeiset toimijat ovat mukana alusta loppuun: asiakkaat, läheiset, lähityöntekijät, kaavoitus ja asuntotoimi. Suunnittelutyö lähtee tulevien asukkaiden toiveista ja tarpeista.

Asuntoverkoston keskiössä asuvat eniten tukea tarvitsevat asiakkaat, ulkolaidoilla itsenäisemmin pärjäävät. Asiakkailla on aina tieto siitä, mistä ja miten apua saa tarvittaessa.

Yhdessä kehitetyt ratkaisut ovat kustannustehokkaita. Asuntoverkosto tuottaa yksilöllisiä ratkaisuja, yksilöllistä tukea tarpeen mukaan ja luo asiakkaille mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen (esim. kohtaamispaikat).

Lisätietoja: KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus/Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kehittämiskoordinaattori Pirjo Valtonen, puh. 040 5132716, pirjo.valtonen(at)kto-vs.fi.

Palveluverkko kehitysvammahuollon palveluista hyötyvälle henkilölle

Palveluverkko on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien ammattilaisten työvälineeksi. Se hahmottaa kokonaiskuvan Pirkanmaan alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista.

Palveluverkkokuvauksesta on apua, kun pohditaan asiakkaan palveluketjua ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saamista. Asiakas ohjautuu joustavasti palveluihin, ja oikea palvelupolku vähentää turhia asiakaskäyntejä. Palveluverkkokuvaus auttaa myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijöitä, jotka eivät ehkä aiemmin ole hoitaneet kehitysvammaisia potilaita.

Keskeistä on moniammatillinen yhteistyö. Verkostoyhteistyö erityisen tärkeää niiden asiakkaiden kohdalla, joilla ei ole kehitysvammadiagnoosia mutta jotka hyötyvät kehitysvammahuollon palveluista.

Lisätietoja: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/kehitysvammahuolto, toimialuejohtaja Tuulikki Parikka, puh. 0500 633 607, tuulikki.parikka(at)pshp.fi.