Yksityisen hoidon tuki

Vanhemmat, joilla on alle kouluikäisiä lapsia, voivat anoa yksityisen hoidon tukea, jos lasten hoidosta vastaa yksityinen hoidon tuottaja. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen siihen saakka kunnes lapsi menee kouluun. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, vanhemmat voivat valita joko kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Tukia ei voi saada yhtä aikaan.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Ne maksetaan jokaisesta hoitoon oikeutetusta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki ei yleensä korvaa hoitajan koko palkkaa, vaan vanhemmat maksavat muun osan sovitusta korvauksesta. He vastaavat myös työnantajan velvollisuuksista.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan työntekijälle.

Kunnat voivat maksaa niin sanottua kuntalisää tuen yhteydessä.

Hakeminen

  • hakukaavake Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • lisäosaa haettaessa selvitys perheen tuloista ja sosiaalieduista
  • selvitys hoidon tuottajasta.

Etuus perustuu So 205 lakiin lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta.

Lisätietoa