Yritysten yhteiskuntavastuu Suomessa

Suomessa keskustelu yritysten yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta vastuusta on suhteellisen uutta. Suomalaiset yritykset ovat kehittäneet yhteiskuntavastuuraportointiaan, mutta painotus on ollut ympäristövastuussa ja kestävässä kehityksessä.

Suomalaiset yritykset ovat luoneet tiedonvaihdon ja yhteistyön verkostoja edistämään vastuullista liiketoimintaa. Finnish Business & Society ry on vastuullisen yritystoiminnan verkosto, jonka tarkoituksena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta Suomessa. Suomen Yrittäjillä, Elinkeinoelämän keskusliitolla ja Keskuskauppakamarilla on yhteiskuntavastuuseen liittyviä foorumeja.

Vammaisjärjestöt ovat työskennelleet vammaisten työllistämisen edistämiseksi ja vammaisten huomioimiseksi sosiaalisen vastuun edistämisessä. Olisi toivottavaa, että yritykset huomioisivat nykyistä enemmän vammaisten henkilöiden työllistämisen osana sosiaalista vastuutaan.

Yksi esimerkki vammaisten työllistämisen edistämisestä osana yhteiskuntavastuuta oli Sisäänheitto työelämään! -projekti. Vuosina 2006-2008 toimineen vammaisjärjestöjen yhteisen projektin tavoitteena oli tuoda yhteen työvoimaa tarvitsevia yrityksiä ja ammattitaitoisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita työnhakijoita. Yhtenä osana projektia oli nostaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistäminen mukaan yhteiskuntavastuukeskusteluun ja saada hyviä käytäntöjä yritysten henkilöstöpolitiikkaan.