Aistiesteettömät asumisratkaisut

Hankkeen nimi: Aistiesteettömät asumisratkaisut
Organisaatio/työyhteisö: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Alkamisvuosi: 2018
Päättymisvuosi: 2019
Yhteistyökumppanit: ARA (rahoittaja), Sisustussuunnittelu Paula Hellberg
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Aistiesteettömät asumisratkaisut -hankkeen tavoitteena on lisätä aistiesteettömyyden tunnettuutta sekä antaa konkreettisia vinkkejä aistiesteettömien tilojen luomiseksi. Hanke keskittyy erityisesti kotiympäristöjen aistiesteettömyyteen ja kuvaa erilaisissa kotikohteissa tehtyjä aistiesteettömiä muutostöitä paitsi teoriaan pohjautuen, myös havainnollistavien kuvien kautta.

Aistiesteettömyys yhdistää esteettömyyden ja aistit. Aistiesteettömän suunnittelun päätavoitteena on luoda hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tiloja. Aistiesteettömät ympäristöt palvelevat jokaista meistä, mutta osalle ne ovat välttämättömiä. Aistiesteettömyys on myös kaikkien ikäryhmien asiaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että terve aikuinen pystyy poissulkemaan turhia aistiärsykkeitä huomattavasti tehokkaammin kuin lapset, nuoret, ikäihmiset tai erityisryhmiin kuuluvat. Hankkeessa aistiesteettömyys nousee esiin asiana, jonka kehittämisestä erityisesti ammattilaisten on otettava vastuuta.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Hankejulkaisu: Hannukainen, H. Hellberg, P, Tupala, R. & Teeri S. (toim.) 2019. Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja B, Raportit 13/2019.
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)