Hyvä asuminen

Hyvä asuminen alkaa kodista. Oma koti on tavallinen asunto, jossa eletään oman näköistä arkea ja vietetään aikaa itselle tärkeiden ihmisten kanssa. Asumisen tuki on väline, joka tarvittaessa mahdollistaa elämisen omassa kodissa.

Vammaisten ihmisten hyvä asuminen edellyttää

  • henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista
  • yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden asettamista etusijalle
  • tavalliseen asumiseen liittyvien vaihtoehtojen käyttämistä
  • joustavaa ja monipuolista kotiin saatavaa tukea
  • huomion kiinnittämistä lähiympäristöjen ja -palveluiden saavutettavuuteen.

 

Naisella on kädessä kännykkä ja sylissä koiraKuva: Liisa Huima

Asumisen laatutekijät 

Asumiseen liittyvä yhdenvertaisuus ja vammaisten ihmisten oikeudet muodostavat perustan asumisen kehittämiselle. Lisäksi keskeisenä periaatteena vaikuttaa ihmisen oma kokemus asumisestaan, joka on tärkeä asumisen laatuun vaikuttava tekijä. Tunne kodista syntyy asumiseen liittyvästä kokemuksesta.

Asumisen laatukriteerit ja sanasto auttavat määrittelemään muun muassa sellaiset asunnon, elämänlaadun ja henkilökohtaisen tuen piirteet, jotka yhdessä tekevät kodista mahdollisen.

Asumisen laatukriteerit (pdf, 523 kt) kuvaavat asumista tukevien palveluiden vaikutuksia ja auttavat niiden arvioinnissa.

Asumisen sanasto
Sanasto tukee Asumisen laatukriteereiden käyttöä. Hyvään asumiseen liittyviä sanoja kuvaillaan tukea tarvitsevan ihmisen näkökulmasta.

FDUV:n tuottamissa videoissa kehitysvammaiset henkilöt kertovat, mitä asumisen laatukriteerit heidän elämässään tarkoittavat.

Asumisen laatukriteerit -kansi

Asumista tukevat palvelut

Vammaisten ihmisten asumista omassa kodissa tuetaan lainsäädäntöön perustuvilla palveluilla. Lainsäädännöstä ja palveluista voit lukea lisää Vammaispalvelujen käsikirjasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.