Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 1 / 9 (35 hanketta)

4You, 2019 - 2021

Toiminnallinen hanke perustuu keskinäiseen vertaistukeen ja yhdessä tekemiseen. Suunnittelemme toimintaa yhdessä nuorten kanssa, heidän tarpeitaan kuunnellen. Työstämme hankkeessa mukana olevien nuorten kokemusten ja tarpeiden pohjalta elämäntaitojen valmennuskonseptin nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien […]

Lue lisää

Aarne ja Aune , 2018 - 2021

Arjen neuvokkuuden edistäminen ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen ryhmätoiminnan avulla sekä kokemusasiantuntemuksen ja sen vaikuttavuuden lisääminen vaikuttamistilaisuuksissa ja kehittämistyössä.

Lue lisää

Aistiesteettömät asumisratkaisut, 2018 - 2019

Aistiesteettömät asumisratkaisut -hankkeen tavoitteena on lisätä aistiesteettömyyden tunnettuutta sekä antaa konkreettisia vinkkejä aistiesteettömien tilojen luomiseksi. Hanke keskittyy erityisesti kotiympäristöjen aistiesteettömyyteen ja kuvaa erilaisissa kotikohteissa tehtyjä aistiesteettömiä muutostöitä paitsi teoriaan pohjautuen, myös havainnollistavien […]

Lue lisää

Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen AKA, 2018 - 2020

Paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen vapaaehtoistoiminnalle perustuvan uuden toimintamallin avulla. Hankkeessa saatetaan yhteen koulutettuja vapaaehtoisia, erilaisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä kehitysvammaisia henkilöitä.

Lue lisää