Kuva: Liisa Huima

Sanasto

Hyvän asumisen sanasto auttaa keskustelemaan asumisesta ja kodista sekä niihin tarvittaessa liittyvästä tuesta. Sanojen kuvaukset auttavat ymmärtämään tukea asumisessaan tarvitsevan ihmisen oikeuksia ja omaa näkökulmaa.

Tältä sivulta voit lukea mitä tarkoitetaan kodilla ja asunnolla, kun puhutaan vammaisten ihmisten hyvästä asumisesta. Saat vastauksen myös siihen, miten yhteisö kuvaillaan tukea tarvitsevan ihmisen omasta näkökulmasta.

Ohje tagien käyttöön: Sanamääritelmän perässä olevasta linkistä voit tutustua kyseiseen sanaan liitettyihin asumistekoihin. Voit esimerkiksi lukea teoista, jotka tukevat yhteisöön liittymistä tai tutustua tuettuun päätöksentekoon asumista tukevana toimintana.

 

 Asumisen tuki
 • Asun omassa kodissani tavallisella asuinalueella
 • Minulla on vuokrasopimus asuntooni tai muu sellainen hallintamuoto siihen (omistusasunto, asumisoikeusasunto)
 • Tarvittaessa saan tukea kodin löytämiseen ja sinne muuttamiseen
 • Saan tukea ja apua kaikkiin tarvitsemiini asioihin, jotta voin asua kodissani
 • Tuki ja palvelut ovat saatavilla kotiini
 • Saamani tuki ja palvelut suunnitellaan yksilöllisesti
 • Saan tukea asioimiseen ja osallistumiseen myös muissa paikoissa, joissa sitä toivon ja tarvitsen

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Asumisen tuki (13) täältä

 Asunto
 • Asunnossani pystyn tekemään kaikki päivittäiset toimeni
 • Asunnossani on kaikki toiminnot ja voin tehdä valintoja niiden suhteen. Asunnossa on
  • eteinen
  • tavaroiden säilytystilat
  • kylpyhuone
  • keittiö tai keittonurkka
  • makuuhuone tai makuualkovi
  • olohuone tai oleskelutila, mikä mahdollistaa vieraiden kutsumisen
  • henkilökohtainen uloskäynti
  • postiluukku- tai laatikko, ovikello
  • sauna tai saunankäyttömahdollisuus
  • pyykinpesumahdollisuus asunnossa, talossa tai yhteisössä
  • parveke, terassi, piha tai muu mahdollisuus ulkoiluun
 • Asuntoni yhteydessä voi olla tiloja, jotka ovat yhteiskäytössä naapureideni kanssa

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Asunto (5) täältä

 Elämänlaatu
 • Elämänlaatu on minun yksilöllinen kokemukseni elämästä
 • Saan elää omannäköistä elämää
 • Olen joku, kuulun johonkin ja saan toteuttaa itseäni
 • Minun tunteitani kunnioitetaan
 • Saan muodostaa unelmia ja tavoitella niitä
 • Elämässäni on asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Elämänlaatu (16) täältä

 Henkilökohtainen kehittyminen
 • Minulla on toiveita elämäni suhteen
 • Minulla on tavoitteita, jotka olen itse asettanut
 • Minulla on mahdollisuus saada tukea itselleni tärkeiden asioiden toteuttamiseen ja uusien taitojen harjoitteluun
 • Saan kokeilla, onnistua ja tehdä virheitä
 • Henkilökohtainen kehittyminen on prosessi, jonka aikana saan tukea tavoitteiden laatimiseen ja pääsen kehittymään ja harjoittelemaan valitsemaani asiaa

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Henkilökohtainen kehittyminen (8) täältä

 Henkilökohtainen tuki
 • Ottaa minut huomioon ainutlaatuisena yksilönä
 • Omat vahvuuteni ja voimavarani tunnistetaan ja niitä vahvistetaan
 • Minua tuetaan löytämään erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja
 • Minua tukevilla ihmisillä on riittävät resurssit ja oikea asenne
 • Minä päätän siitä, millaista tukeni on ja missä sitä tarvitsen
 • Minulla on oikeus tehdä muutoksia elämässäni
 • Saan juuri niitä palveluita, joita tarvitsen

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Henkilökohtainen tuki (2) täältä

 Koti
 • Minulla on oikeus omaan asuntoon
 • Minulla on oma elämäntyyli ja elämäntavat
 • Kodissani on itse valitsemani tavarat
 • Kodissani minulla on oikeus päättää
 • Kotini mahdollistaa arkiset toimeni, levon ja virkistymiseni haluamallani tavalla
 • Voin asua yksin tai valitsemani perheen tai puolison kanssa
 • Läheiseni, ystäväni ja tuttavani voivat vierailla kodissani
 • Kotini on turvallinen paikka, johon saan kiintyä ja jota muut kunnioittavat

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Koti (11) täältä

 Lähi-ihminen
 • On minulle henkilökohtaisesti tärkeä ihminen
 • Tuntee elämäntarinani minun näkökulmastani ja ymmärtää minua erilaisissa tilanteissa
 • Ajaa etuani puhumatta suullani, ylitseni tai puolestani
 • Henkilö, jonka kanssa saan kokea molemminpuolista kiintymystä
 • Voi olla omaiseni/läheiseni, ystävä, työntekijä tai muu itse määrittelemäni henkilö

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Lähi-ihminen (1) täältä

 Osallisuus
 • Saan tukea omatoimisuuteen
 • Minä teen omaan elämääni liittyviä valintoja ja päätöksiä ja vaikutan omiin asioihini
 • Omilla teoillani ja mielipiteilläni on merkitystä, ja ne tuottavat muutoksia arkeen. En ole näennäisesti osallinen
 • Minulla on oikeus äänestää vaaleissa ja olla päättämässä yhteisistä asioista
 • Minulla on aito mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujeni sisältöön
 • Osallistun minuun liittyvien asioiden suunnitteluun ja arviointiin

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Osallisuus (21) täältä

 Tarve
 • Minulla on tarpeita, jotka määrittelen itse
 • Tarpeeni ovat yksilöllisiä sekä erilaisia eri elämän vaiheissa
 • Saan tietoa ja kokemuksia tarpeitteni tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi
 • Määrittelen itse, millainen on tarpeitteni tärkeysjärjestys sekä sen, miten tarpeeni toteutuvat

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Tarve (1) täältä

 Tuettu päätöksenteko
 • Teen itse tahtoni ja mieltymyksieni mukaiset päätökset, kun saan niihin tarvitsemani tuen
 • Valitsen itse, kuka minua tukee missäkin asiassa
 • Valitsen itse, milloin ja mihin asiaan haluan tukea
 • Saan tietoa päätöksentekoni tueksi minulle ymmärrettävässä muodossa
 • Minulla on oikeus valita toisin ja muuttaa mielipiteitäni

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Tuettu päätöksenteko (1) täältä

 Vahvuudet
 • Liittyvät kykyihini, voimavaroihin ja hyviin ominaisuuksiini
 • Ympäristötekijät ja ympäristön tuki vaikuttavat vahvuuksiini
 • Ovat minulle mahdollistaja
 • Lähi-ihmiset korostavat voimavarojani, vahvuuksiani ja hyviä asioita minussa

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Vahvuudet (5) täältä

 Yhteisö
 • Yhteisöni muodostuvat ihmisistä, jotka jakavat kanssani itselleni tärkeitä asioita
 • Valitsen itse yhteisöni, joihin osallistun ja kuulun
 • Yhteisöni mahdollistavat osallistumiseni ja tukevat omaa positiivista käsitystäni siitä, kuka olen
 • Yhteisöissä minua kuullaan, saan vaikuttaa asioihin ja olla myös eri mieltä
 • Toimin yhteisöissäni haluamallani tavalla ja saan siihen tarvitsemaani tukea
 • Yhteisöissäni voin kokea olevani odotettu ja tarvittu

Kotia toteuttavia asumisen tekoja sanalla Yhteisö (7) täältä