Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen ATAK

Hankkeen nimi: Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen ATAK
Organisaatio/työyhteisö: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Alkamisvuosi: 2016
Päättymisvuosi: 2019
Yhteistyökumppanit:
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Oman elämän suunnitteluun ja lähiyhteisön toimintaan osallistumisen edistäminen vahvistamalla henkilöstön osaamista ja tukemalla työntekijöiden toimintaa yhteistoiminnallisesti.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit:
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.kvps.fi/kehittaminen/kotimaiset-projektit/alueelliset-atak-hankkeet/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)