Ett eget hem

Hankkeen nimi: Ett eget hem
Organisaatio/työyhteisö: FDUV
Alkamisvuosi: 2017
Päättymisvuosi: toistaiseksi jatkuva
Yhteistyökumppanit: Kommuner i Svenskfinland, Kårkulla samkommun och övriga serviceproducenter, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS, Kehitysvammaliitto, ARA
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

FDUV:s verksamhet Ett eget hem ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling. Vi håller även kurser och verkstäder för unga och vuxna som vill fundera på hur de vill bo. Vi jobbar personcentrerat, det vill säga vi utgår från var och ens egna önskemål och behov. Målet är att personen med intellektuell funktionsnedsättning blir medveten om hur och var hen vill bo. FDUV:s sakkunniga finns också till hands då flera personer ska flytta till en helt ny boendeenhet. Vår erfarenhet är att alla parter har nytta av en god förberedelse.

Ett eget hem initierar även samarbetsnätverk kring boende i olika regioner där personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga blir hörda. Vi arbetar också med att påverka beslutsfattare i närsamhället att utveckla nya former av boendetjänster.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: - Översättning och omarbetning av blanketten Så här vill jag bo, som riktar sig till personen som ska flytta. - Översättning och omarbetning av arbetshäftet På egna ben, som riktar sig till anhöriga. - Digital flyttningsförberedelsekurs. - Filmer om personer som ska flytta eller har flyttat till ett eget hem. - Filmer om anhörigas upplevelser av att barnet flyttar hemifrån
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://fduv.fi/sv/stodochnatverk/ettegethem/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)