Kipinöitä!

Hankkeen nimi: Kipinöitä!
Organisaatio/työyhteisö: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Alkamisvuosi: 2012
Päättymisvuosi: 2014
Yhteistyökumppanit:
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Hankkeessa tehtiin näkyväksi kehitysvammaisten ihmisten voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista sekä rakennettiin kehitysvammaisten ihmisten ja lähiyhteisöiden sosiaalista pääomaa ja muita yhteisöllisyyden edellytyksiä. Lisäksi vahvistettiin kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia valmiuksia ja tuettiin heitä luomaan ja ylläpitämään merkityksellisiä ihmissuhteita sekä tehtiin lähiyhteisön epävirallisen tuen merkitystä näkyväksi. Kehitysvammaisia ihmisiä valmennettiin ja kannustettiin toimimaan aktiivisesti lähiyhteisössään.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit:
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.kvps.fi/materiaalit/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)