Kyllin hyvä tuettu elämä

Hankkeen nimi: Kyllin hyvä tuettu elämä
Organisaatio/työyhteisö: Autismi- ja Aspergerliitto
Alkamisvuosi: 2010
Päättymisvuosi: 2014
Yhteistyökumppanit:
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Aikuisten autismin kirjon henkilöiden yksilöllisen asumisen ja arkea tukevia ratkaisujen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Hyvä arki – Työkaluja asumisen ja toiminnan kehittämiseen (toim. Elina Vienonen, 2013).
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/projektit/paattyneet_projektit/kyllin_hyva_tuettu_elama/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)