Monipuolista asumista kehittämässä

Hankkeen nimi: Monipuolista asumista kehittämässä
Organisaatio/työyhteisö: Kehitysvammaliitto
Alkamisvuosi: 2016
Päättymisvuosi: 2017
Yhteistyökumppanit: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Ympäristöministeriö
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Tarkoituksena oli aikaansaada kehitysvammaisten henkilöiden omille toiveille perustuvia asumisvaihtoehtoja, myös enemmän tukea tarvitseville henkilöille. Asuntoja etsittiin tavallisesta asuntokannasta ja asumiseen tarvittavaa tukea kehitettiin mm. alueelle perustetun tukipisteen ja lähinaapurin avulla. Hanke haastoi myös sosiaali- ja asuntotoimen sekä kaavoituksen työntekijöitä luomaan uutta poikkihallinnollista yhteistyötä.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Monipuolista asumista kehittämässä – Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tarpeita ja ratkaisuja Eksotessa. Ympäristöministeriön raportteja 22/2017
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160272/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)