Logo, jossa lukee LAMK, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti University of Applied Sciences.

Naapurit – osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajat