Omat avaimet

Hankkeen nimi: Omat avaimet
Organisaatio/työyhteisö: Aspa
Alkamisvuosi: 2017
Päättymisvuosi: 2019
Yhteistyökumppanit: Aspa
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Omat avaimet -projektin voimavaravalmennuksessa nuoret aikuiset saavat tukea ja vahvistusta oman itsensä, minuutensa ja ajatustensa löytämiseen ja tunnistamiseen. Kuka minä olen, miksi minä olen, mihin minä haluan mennä, kenen kanssa haluan toimia, mistä saan voimaa, mikä tuottaa minulle iloa?

Kysymme nuorilta, mitä heille kuuluu ja millaiselta tulevaisuus näyttää. Työstämme yhdessä ajatuksia siitä, mikä voisi olla nuoren oma näkemys omasta elämästään ja tulevaisuudestaan, missä hänen vahvuutensa ovat, mikä hänelle itselleen on tärkeää ja millaista tukea alueen toimijat voivat nuorille näissä asioissa tarjota. Nuoret tapaavat voimavaravalmennusryhmässä 10 kertaa ja ryhmien toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa ja heidän tarpeidensa pohjalta.

Osalle nuorista on tärkeää, kun he kokevat pystyvänsä auttamaan muita nuoria. Tuemme heitä toimimaan ryhmänvetäjinä ja mentoreina toisille nuorille aikuisille. On tärkeää, että nuori saa jakaa oman tilanteensa, huolensa, ahdistuksensa ja ajatuksensa ihmisen kanssa, joka on käynyt läpi omalla kohdallaan samoja elämäntilanteita ja vaiheita. Kokemusasiantuntijuudessa on voimaa.

Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteisprojektin voimavaravalmennuksessa yhdistetään Aspassa kehitetty henkilökeskeinen työote (emotionaalinen tuki) ja MTKL:ssä kehitetty voimavaravalmennus toimivaksi kokonaisuudeksi ensisijaisesti asumispalvelutyöntekijöiden työvälineeksi. Lisäksi tavoitteena on luoda jo olemassa olevista palvelukokonaisuuksista asiakaslähtöisiä palvelukäytäntöjä yhdessä nuorten, viranomaisten, järjestötoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Tunnekortit
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.aspa.fi/fi/hankkeet/omat-avaimet/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)