Selkeästi seksistä

Hankkeen nimi: Selkeästi seksistä
Organisaatio/työyhteisö: Rinnekoti Säätiö
Alkamisvuosi: 2016
Päättymisvuosi: 2017
Yhteistyökumppanit:
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Työkaluja selkeään seksuaalikasvatukseen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Puheeksiottomateriaali lähihenkilöille
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.rinnekoti.fi/tutkimus-ja-kehitys/kehittaminen/selkeasti-seksista-2016-2017/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)