Selvis

Hankkeen nimi: Selvis
Organisaatio/työyhteisö: EHYT ry
Alkamisvuosi: 2018
Päättymisvuosi: 2021
Yhteistyökumppanit: Kehitysvammaliitto
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Hankkeessa kehitetään itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille kohdennettua ennalta ehkäisevää päihde- ja pelikasvatustyötä. Tarkoituksena on luoda ehkäisevän päihde- ja pelikasvatustyön selkokielinen toimintamenetelmä, rakentaa tukiverkostoja nuorten päihde- ja pelikysymysten käsittelyn tueksi ja vahvistaa erityisoppilaitosten ja nuorten toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihde- ja pelikasvatuksessa. SELVIS on osa eriarvoisuuden vähentämisen Arvokas-avustusohjelmaa, jota koordinoi Setlementtiliitto

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit:
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

http://www.ehyt.fi/fi/selvis/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)