Skräddarsydd boendeservice

Hankkeen nimi: Skräddarsydd boendeservice
Organisaatio/työyhteisö: FDUV
Alkamisvuosi: 2012
Päättymisvuosi: 2016
Yhteistyökumppanit: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS, Kårkulla samkommun, Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning KVANK, aktörer som ville utveckla området (personer med utvecklingsstörning, anhöriga, anställda inom social-och hälsovården.
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

I pilotprojektet Skräddarsydd boendeservice ordnade FDUV diskussionsgrupper,workshoppar, seminarier och studiebesök för personer som planerade en framtida flytt och för boendepersonal. Projektets målsättningar var att arbeta för en smidigare flyttningsprocess där personen som ska flytta känner sig delaktig och får stöd i att fatta beslut. Under projekttiden ordnades upp till 40–50 träffar för de olika diskussionsgrupperna per år.

Inom projektet ville FDUV stödja och uppmuntra kommunerna att utveckla sådana lokala lösningar som familjerna önskade och som i enlighet med KEHAS-programmet stöder personer med utvecklingsstörning att bli delaktiga i närsamhället. Genom projektet stärkte FDUV sin intressebevakning kring boendefrågor där flexibla, individuellt planerade boendetjänster och tjänster som stöder boende stod i fokus. Verksamheten har nu blivit bestående och når ut till hela Svenskfinland. Läs mera om den nuvarande verksamheten på sidan https://fduv.fi/sv/stodochnatverk/ettegethem/

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: - Processbeskrivning av flyttningsförberedelse i Svenskfinland. - Översättning av materialet Så här klarar jag mig (verktyg för att kartlägga styrkor och behov). - Filmer om personer som flyttat till ett eget hem.
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://fduv.fi/sv/omfduv/projekt/skraddarsyddboendeservice/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)