Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA)

Hankkeen nimi: Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA)
Organisaatio/työyhteisö: Savon Vammaisasuntosäätiö (SAVAS)
Alkamisvuosi: 2011
Päättymisvuosi: 2015
Yhteistyökumppanit:
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Tuettuun päätöksentekoon ja kommunikaatiomenetelmiin liittyvien keinojen kehittäminen sekä tiedon levittäminen.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Tuettu päätöksenteko-opas, työvälinepakki ja Tuettu päätöksenteko-kuvat, kuvitettu Teen päätöksiä-lehtinen, Päämieskoulutus-materiaali päämiehille ja vammaisalan henkilöstölle, Päämiehisyys palveluiden suunnittelussa-materiaali palvelusuunnitelmakokoukseen tueksi, Kysely kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidoista, Tukihenkilön rooli päätöksenteossa - roolin kuvaus, Näin tuettu päätöksenteko onnistuu-yhteenveto.
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

http://www.savas.fi/fi/materiaalipankki/#oppaat

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)