Tuleva

Hankkeen nimi: Tuleva
Organisaatio/työyhteisö: Kehitysvammaisten Tukiliitto
Alkamisvuosi: 2018
Päättymisvuosi: 2020
Yhteistyökumppanit:
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Verkkopohjaisen auttamisen kehittäminen perheille, joissa on kehitysvammainen tai samankaltaista tukea tarvitseva perheenjäsen. Verkossa saatavan tiedon, voimavaravalmennuksen ja vertaistuen avulla lisätään vanhempien ja läheisten tietoa ja taitoa toimia nuoren itsenäistymisvaiheessa sekä muuttuvassa tuen ja palveluiden kentässä.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Selvitys tuen tarpeesta ja verkkoauttamisen muodoista, Tietoa, taitoa ja tukea verkossa -esite
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)