Vipinä

Hankkeen nimi: Vipinä
Organisaatio/työyhteisö: Kehitysvammatuki 57 ry
Alkamisvuosi: 2018
Päättymisvuosi: 2020
Yhteistyökumppanit: Suomen vammaisurheilu- ja liikunta ry, Kehitysvammaliitto, Helsingin kaupungin vammaistyön asumis- ja laitospalvelut ja Helsingin kaupungin liikuntapalvelut, Miina Sillanpään Säätiö sekä Treenaakotona.com
Hankkeen/toiminnan tarkoitus:

Vipinä-hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea.

Hankkeen toteutuksen ydinryhmään kuuluvat hankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden ohjaajat ja asukkaat. Ohjaajat ja asukkaat osallistuvat hanketiimin yhteisiin työpajoihin, jonka jälkeen aktiivisuuteen tuetaan uudella tavalla. Myös vertaisosaajuus ja yritysyhteistyön luomat mahdollisuudet nostetaan esille.

Hankkeessa/toiminnassa tuotetut materiaalit: Tuotokset kerätään hankkeen materiaalipankkiin.
Internet-linkki materiaaleihin ja/tai hankkeeseen:

https://www.kvtuki57.fi/toiminta/vipinae-hanke-23-02-2018-09-58-45/materiaalipankki

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)