Aistiesteettömät asumisratkaisut pienryhmäkodissa

Rubrik: Aistiesteettömät asumisratkaisut pienryhmäkodissa
Ort: Pori, Ulvila
Organisation/arbetsgemenskap: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tid för genomförande: 2018-2019
Samarbetspartner: ARA, Satasairaala, sisustussuunnittelu Paula Hellberg
Behov som ledde till boendegärningen:

Autismin kirjon asukkaille suunnatussa pienryhmäkodissa oli pohdittu jo pitkään asukkaiden aistiherkkyyksiä ja etsitty keinoja huomioida näitä asioita asukkaiden kotiympäristössä. Aistiesteettömät asumisratkaisut -hankkeessa kyseiseen ryhmäkotiin suunniteltiin ja toteutettiin aistiesteettömiä muutostöitä sekä yhteisiin tiloihin että asukkaiden omiin huoneisiin. Kaikki toteutetut aistiesteettömät ratkaisut räätälöitiin aistiherkkien asukkaiden tarpeisiin.

Åtgärder:

1. Koulutuksellinen osuus: Ryhmäkodin henkilökunnan kanssa käytiin läpi, mitä aistiesteettömyys tarkoittaa ja mitä aistiesteettömillä muutostöillä tavoitellaan. Tavoitteeksi asetettu aistiesteetön ympäristö on harmoninen ja aisteille miellyttävä kokonaisuus, joka ei kuormita asukkaita liiaksi. On tärkeää muistaa, ettei aistiesteetön toimintaympäristö tarkoita vain fyysisten tilojen muokkaamista, vaan kyse on laajemmasta toimintakulttuurin muutoksesta. Aistiesteettömyys ei siis ole vain pintojen maalaamista tai kalusteiden uudelleen sijoittelua. Se on kokonaisvaltainen ajatus henkilön osallisuuden tukemisesta, joka rakentuu turvalliselle ilmapiirille.

2. Konkreettiset muutostyöt sekä yhteisiin tiloihin että asukkaiden huoneisiin: Hankkeessa kerättiin sekä asukkaiden, heidän läheisten sekä työntekijöiden näkemyksiä siitä, mitkä asiat tiloissa toimivat ja mihin asioihin toivottiin muutosta aistikuormituksen näkökulmasta. Näiden toiveiden pohjalta räätälöitiin konkreettisia aistiesteettömiä muutoksia pienryhmäkodin tiloihin.

3. Hankejulkaisun kokoaminen aistiesteettömistä muutostöistä ja niiden teoreettisista taustoista: Hanketyö dokumentoitiin hankejulkaisuun Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Julkaisu saatavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

Resultat och utvärdering:

Hankejulkaisu Hannukainen, H., Hellberg, H., Teeri S. & Tupala R. (toim.) 2019. Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Julkaisu saatavissa maksutta osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Hanke on päättynyt.

Internetlänk till videon:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

(sidan öppnas i ny flik)

Kontaktuppgifter: Hanna Hannukainen
0447103109
hanna.hannukainen@samk.fi