Foto: Liisa Huima

Partnerskap

Kom med som partner och utveckla boendet för personer med funktionsnedsättning. Vi söker intresserade samfund och personer. Tillsammans främjar vi ett jämlikt boende. Också personer med funktionsnedsättning har rätt att välja var och med vem de bor samt rätt att fatta beslut och göra val som gäller det egna livet. Alla har rätt till ett eget hem.

För att rättigheterna ska förverkligas krävs konkreta gärningar. Genom gärningarna stärks möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få stöd för sitt boende i vanliga boendemiljöer och besluta om sitt eget boende i likhet med alla andra. Ett partnerskap innebär att man förbinder sig till gärningar som utvecklar ett gott boende för personer med funktionsnedsättning.

Med kunnande mot jämlikt boende

Aktörer som förbinder sig att utveckla ett gott boende bildar ett nätverk som tillsammans stärker kunnandet kring boendefrågor. Ett gemensamt utvecklingsarbete och utvärdering av det egna arbetet får stöd av Kvalitetskriterierna för boende (PDF) och fastställd terminologin.

Olika gärningar som gjorts för ett gott boende bildar en kunskapsbank. Ta del av boendegärningar eller kom med förslag på egna på Gärningar -sidan.

Ett gott boende behöver aktörer

Vi behöver dig som partner för ett gott boende. Boendepartner är samfund och personer som är intresserade av att utveckla boendet för personer med funktionsnedsättning. Som partner finns bland annat landskap, kommuner och serviceproducenter  som ordnar stöd för boende samt andra organisationer och personer. Enskilda individer som är med kan vara till exempel brukare, personal eller anhöriga. Tillsammans utvecklar vi ett jämlikt och gott boende.

Kom med i aktörsgruppen för gott boende eller uttryck ditt stöd för den.

Anmäl dig som boendepartner här.

Sida 1 / 4

Deltar som partner

34 gemenskaper

12 personer

(namnen på individer publiceras inte)

Partner och aktörer för boendet

  • Iin Kehitysvammaisten tuki ry
  • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
  • Attendo Oy
  • Suomen avo ja sijaiskotipalvelut oy/ Ryhmäkoti Metkula ja Ryhmäkoti Touhula ja Hoitokoti Jelppis
  • Tampereen kaupunki, Erho-yksikkö
  • Arvoises Oy
  • Steg för Steg rf
  • JAG Assistans Ab
  • Anttulan Yökylä Oy
  • Eteva kuntayhtymä