Foto: Liisa Huima

Gott boende

Hemmet är grunden för ett gott boende. Ett eget hem är en vanlig bostad där man lever sin egen vardag och tillbringar tid med personer som man upplever viktiga. Stöd för boendet är hjälpinsatser som vid behov möjliggör ett liv i ett eget hem.

Ett gott liv för personer med funktionsnedsättning förutsätter

  • att personens självbestämmanderätt förverkligas
  • att man utgår från individuella önskemål och behov
  • att man utnyttjar vanliga bostäder och andra vanliga boendealternativ.
  • att flexibelt och mångsidigt stöd ges i hemmet
  • att man fäster uppmärksamhet vid närmiljöns och de närliggande tjänsternas tillgänglighet.

Lättlästa kvalitetskriterier för boende (PDF)

Naisella on kädessä kännykkä ja sylissä koiraFoto: Liisa Huima

Tjänster som stöder boendet

Boende i ett eget hem för personer med funktionsnedsättning stöds av tjänster som baserar sig på lagstiftning. Du kan läsa mera om lagstiftning om stöd för boende och tjänster på Handbok om funktionshinderservice på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) egna sidor.

Kvalitetsfaktorer för boende

Jämlikhet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning bildar en bas för utvecklingen av boendet. Som central princip finns dessutom personens egen uppfattning om sitt boende, en viktig faktor för kvaliteten på boendet. Känslan av ett hem uppstår av hur boendet upplevs.

Kvalitetskriterierna för boende och terminologin är till hjälp för att kunna definiera vad som ska känneteckna bland annat en bra bostad, en god livskvalitet och ett gott personligt stöd.

Terminologin för gott boende

Terminologin stöder användningen av Kvalitetskriterierna för boende. Ord och uttryck för ett gott boende beskrivs utgående från den person som är i behov av stöd.

Kvalitetskriterier för boende

Kvalitetskriterierna för boende (PDF) beskriver verkningarna av olika stödtjänster för boende och hjälper vid utvärderingen av dem. (Also available in English: Housing action. Quality criteria for evaluating and developing housing solutions.)

FDUV har producerat videor där personer med intellektuell funktionsnedsättning berättar hur kvalitetskriterierna för boende syns i deras vardag.

Kvalitetskriteriet för boende -omslag