Foto: Liisa Huima

Terminologi

Förteckningen över ord och begrepp om gott boende är till hjälp när man diskuterar boende och hem och eventuellt stöd i anslutning till dessa. Beskrivningarna av orden hjälper till att förstå rättigheterna för personen som är i behov av stöd i sitt boende. De hjälper också att förstå vad det betyder att utgå från personens eget perspektiv.

På den här sidan kan du läsa vad man avser med hem och bostad då man talar om gott boende för personer med funktionsnedsättning. Här finns också svar på hur en gemenskap beskrivs ur den funktionshindrade personens eget perspektiv.

Anvisningar om användningen av taggar: Via länken intill beskrivningen av ordet eller begreppet kan du bekanta dig med boendegärningar som kopplats till ordet i fråga. Du kan exempelvis bekanta dig med gärningar som stöder att man blir en del av en gemenskap eller stödbaserat beslutsfattande. 

 

 Behov
 • Jag definierar själv mina behov
 • Mina behov är individuella och varierar under livets olika skeden
 • Jag får information och erfarenheter, som hjälper mig att känna igen mina behov och att förverkliga dem
 • Jag bestämmer själv hur jag prioriterar mina behov och på vilket sätt de uppfylls

Gärningar som berör Behov (1) här

 Bostad
 • I min bostad kan jag utföra alla mina vardagssysslor
 • I min bostad finns allt det som hör till en fullvärdig bostad. I bostaden finns
  • en tambur
  • förvaringsplatser för olika saker
  • kök eller kokvrå
  • sovrum eller sovalkov
  • vardagsrum eller annat utrymme där jag kan ta emot gäster
  • egen ytterdörr
  • postlucka eller postlåda, dörrklocka
  • bastu eller möjlighet att använda bastu
  • möjlighet att tvätta byk i lägenheten, huset eller boendet
  • balkong, terrass, gård eller andra möjligheter att vistas utomhus
 • I samband med min bostad kan det finns gemensamma utrymmen som jag delar med mina grannar

Gärningar som berör Bostad (5) här

 Delaktighet
 • Jag får stöd för att kunna vara så självständig som möjligt
 • Med tillräckligt stort stöd kan jag göra mina egna val och fatta beslut som påverkar mitt liv
 • Mina egna handlingar och åsikter har betydelse och de för med sig förändringar i min vardag. Jag har möjlighet att på riktigt påverka
 • Jag har rätt att rösta i val och är med och besluter om gemensamma saker
 • Jag har möjlighet att på riktigt påverka innehållet i min service
 • Jag deltar i planeringen och utvärderingen av sådant som berör mig

Gärningar som berör Delaktighet (21) här

 En person som är mig nära
 • Är en person som är viktig för mig
 • Känner till min livshistoria som jag ser den och förstår mig i olika situationer
 • För fram mina intressen utan att tala för mig eller över mig
 • Är en person som jag kan fästa mig vid och som fäster sig vid mig
 • Personen kan vara en närstående, vän, personal eller någon annan som jag själv väljer

Gärningar som berör En person som är mig nära (1) här

 Hem
 • Jag har rätt till en egen bostad
 • Jag har min egen livsstil och egna vanor
 • Jag har själv valt sakerna till mitt hem
 • Jag har rätt att bestämma i mitt eget hem
 • I mitt hem kan jag utföra vardagssysslor, vila och vara aktiv på det sätt jag vill
 • Jag kan välja att bo ensam, med familj eller min partner
 • Mina anhöriga, vänner och bekanta kan hälsa på i mitt hem
 • Mitt hem är ett tryggt ställe, som jag får fästa mig vid och som andra respekterar

Gärningar som berör Hem (11) här

 Livskvalitet
 • Livskvalitet är min personliga upplevelse av livet
 • Jag får leva ett liv enligt mina egna önskemål
 • Jag är någon, jag hör hemma någonstans och jag får förverkliga mig själv
 • Mina känslor respekteras
 • Jag får skapa drömmar och sträva efter att uppnå dem
 • I mitt liv finns sådant som gör mig lycklig

Gärningar som berör Livskvalitet (16) här

 Min gemenskap
 • Min gemenskap består av personer som är delaktiga i sådant som är viktigt för mig
 • Jag väljer själv till vilken gemenskap jag hör och vad jag deltar i
 • Min gemenskap möjliggör att jag är delaktig och stöder mig i en positiv självbild
 • I min gemenskap blir jag hörd. Jag får påverka och vara av annan åsikt
 • Jag är delaktig i min gemenskap på det sätt jag själv väljer och jag får det stöd jag behöver
 • I min gemenskap kan jag känna att jag behövs och uppskattas

Gärningar som berör Min gemenskap (7) här

 Personlig utveckling
 • Jag har önskemål i fråga om mitt liv
 • Jag har mål, som jag själv har ställt
 • Jag har möjlighet att få stöd att förverkliga sådant som är viktigt för mig och för att träna nya färdigheter
 • Jag får pröva på, lyckas och göra fel
 • Personlig utveckling är en process, under vilken jag får stöd i att ställa upp mål och under vilken jag har möjlighet att utvecklas och träna sådant jag väljer att göra

Gärningar som berör Personlig utveckling (8) här

 Personligt stöd
 • Beaktar mig som en unik individ
 • De som stöder mig känner till mina styrkor och resurser och stärker dem
 • Jag får stöd att hitta olika möjligheter och alternativ
 • De personer som stöder mig har tillräckliga resurser och rätt attityd
 • Jag bestämmer hurudant mitt stöd är och i vad jag behöver stöd
 • Jag har rätt att göra förändringar i mitt liv
 • Jag får precis den service jag behöver

Gärningar som berör Personligt stöd (2) här

 Stöd i boendet
 • Jag bor i mitt eget hem i ett vanligt bostadsområde
 • Jag har ett hyresavtal för min bostad eller någon annan sådan besittningsform (ägarbostad, bostadsrättslägenhet)
 • Vid behov får jag hjälp att hitta ett hem och att flytta till det
 • Jag får stöd och hjälp i allt som behövs för att jag ska kunna bo i mitt hem
 • Stödet och tjänsterna finns att få i mitt hem
 • Det stöd och de tjänster jag får planeras individuellt
 • Jag får hjälp för att uträtta ärenden och delta också på andra platser där jag önskar och behöver det

Gärningar som berör Stöd i boendet (13) här

 Stödbaserat beslutsfattande
 • Jag fattar själv beslut enligt egen vilja och eget tycke, då jag får det stöd jag behöver, för att kunna göra det
 • jag väljer själv vem som stöder mig i olika frågor
 • Jag väljer själv när jag vill ha stöd och i vad jag vill ha stöd
 • Som stöd för mitt beslutsfattande får jag information på ett sätt som jag förstår
 • Jag har rätt att välja på ett annat sätt och ändra mina åsikter

Gärningar som berör Stödbaserat beslutsfattande (1) här

 Styrkor
 • Utgår från mina förmågor, resurser och mina goda egenskaper
 • Omgviningen och omgivningens stöd påverkar mina styrkor positivt
 • Är faktorer som gör att jag lyckas
 • Personalen eller viktiga personer i mitt liv stöder mina resurser, styrkor och goda egenskaper

Gärningar som berör Styrkor (5) här