Terminologi

Förteckningen över ord och begrepp om gott boende är till hjälp när man diskuterar boende och hem och eventuellt stöd i anslutning till dessa. Beskrivningarna av orden hjälper till att förstå rättigheterna för personen som är i behov av stöd i sitt boende. De hjälper också att förstå vad det betyder att utgå från personens eget perspektiv.

På den här sidan kan du läsa vad man avser med hem och bostad då man talar om gott boende för personer med funktionsnedsättning. Här finns också svar på hur en gemenskap beskrivs ur den funktionshindrade personens eget perspektiv.

Anvisningar om användningen av taggar: Via länken intill beskrivningen av ordet eller begreppet kan du bekanta dig med boendegärningar som kopplats till ordet i fråga. Du kan exempelvis bekanta dig med gärningar som stöder att man blir en del av en gemenskap eller stödbaserat beslutsfattande.