Flyttförberedelse – stöd på vägen till ett eget hem

Rubrik: Flyttförberedelse - stöd på vägen till ett eget hem
Ort: Svenskfinland
Organisation/arbetsgemenskap: FDUV
Tid för genomförande: 2017-
Samarbetspartner: Serviceproducenter och kommuner
Behov som ledde till boendegärningen:

Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd. FDUV ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling

Åtgärder:

FDUV håller kurser och verkstäder för unga och vuxna som vill fundera på hur de vill bo. FDUV erbjuder även individuell handledning till personen som ska flytta och till närstående. Målet är att personen med intellektuell funktionsnedsättning blir medveten om hur och var hen vill bo. Vi jobbar personcentrerat, det vill säga vi utgår från var och ens egna önskemål och behov.

Resultat och utvärdering:

"Han har verkligen visat oss att han är mogen för och klarar av att bo självständigt."/ Anhörig
"Det känns nog underbart att flytta till ett eget hem."/ Flyttare
"Han är otroligt lycklig, glad och stolt över sitt eget hem."/Anhörig
"Vi har fått information om olika alternativ för hur man kan bo då man behöver stöd i sin vardag."/Anhörig
"Vi anhöriga är så stolta över honom och oerhört glada och tacksamma över all hjälp och stöd han har fått under den här processen."/Anhörig
"Era arbetssätt och metoder gör att vi på riktigt lyssnar till personen som ska flytta hemifrån."/Socialarbetare

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Verksamheten fortsätter och utvecklas utgående från familjers behov.

Internetlänk till videon:

https://fduv.fi/sv/stodochnatverk/ettegethem/

(sidan öppnas i ny flik)

Kontaktuppgifter: Susanne Tuure
0400 600676
susanne.tuure@fduv.fi