Stödperson

Rubrik: Stödperson
Ort: Nykarleby
Organisation/arbetsgemenskap: Staden Jakobstad
Tid för genomförande: 2019
Samarbetspartner:
Behov som ledde till boendegärningen:

Jag jobbar på ett boende där alla är beviljade stödpersoner. Stödpersoner betalas alltså för sin insats. Alla på boende ville gärna ha egen stödperson. Men vi har haft svårt att hitta villiga personer.

Åtgärder:

Vi satte upp lappar i matbutikerna i stan. Vi skrev som rubrik att "Stödperson sökes", kort om själva uppgiften och att intresserade kunde ringa boendeförmannen.

Resultat och utvärdering:

Flera intresserade ringde. Detta resulterade i att för tillfället har alla personer på boende varsin stödperson.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Våra fortsatta planer är att göra likadant nästa gång vi söker stödpersoner.

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Ann-Marie Blomqvist
0505445845
Ann-MB@jakobstad.fi