Tehostetusta asumisesta tuettuun asumiseen, apuna lähinaapuri

Rubrik: Tehostetusta asumisesta tuettuun asumiseen, apuna lähinaapuri
Ort: Lappeenranta
Organisation/arbetsgemenskap: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE, Vammaispalvelut
Tid för genomförande: 2016 - 2017
Samarbetspartner: Kehitysvammaliitto, Ympäristöministeriö, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, Saimaan ammattikorkeakoulu
Behov som ledde till boendegärningen:

Lappeenrannassa oli nuorille kehitysvammaisille suunnattu ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jonka alkuperäisenä ajatuksena oli harjoittaa arjen taitoja niin, että nuoret siirtyisivät sieltä eteenpäin. Osittain näin oli käynytkin, mutta osalle ei tuntunut löytyvän sopivaa asumismuotoa ja myös rohkeutta muutokseen puuttui. Tämän vuoksi Eksote vammaispalvelut lähti mukaan Kehitysvammaliiton ja Ympäristöministeriön Monipuolisia asumisratkaisuja kehittämässä -hankkeeseen.

Åtgärder:

Tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen muuttoa suunnitteleville ja heidän läheisilleen järjestettiin työpajoja, tiedotustilaisuuksia ja ryhmätoimintaa Monipuolisia asumisratkaisuja kehittämässä -hankkeen yhteydessä. Muuttajien toiveita, taitoja ja tuen tarpeita kartoitettiin.

Asuntopalvelut remontoivat muuttajille pienkerrostalon (kuusi asuntoa) tuetun asumisen tukipisteen lähistöltä. Pienkerrostaloon muutti kuusi nuorta aikuista. Viisi yksin ja kaksi kaverusta muutti kolmioon. Lisäksi yksi nuori muutti lähistölle kerrostaloon ja yksi yhteen seurustelukumppaninsa kanssa.

Nuorten muutettua kaksi tuttua ohjaajaa asumisyksiköstä siirtyi tuettuun asumiseen, otti vastuuta muuttajista ja siirsi tietoa muille asumisen ohjaajille. Ohjaajien työaikoja muutettiin niin, että he olivat iltaisin myöhempään töissä.

Asukkaat saivat halutessaan tablettitietokoneen, jolla voi ottaa yhteyttä tukipisteeseen tai ympärivuorokautisen asumisyksikön yökköön. Toinen yksikön yököistä pystyi tarvittaessa ajamaan paikan päälle katsomaan, mikä oli hätänä.

Lahden vammaispalveluista otettiin mallia sosiaalisesta isännöinnistä ja yksi asunto varattiin isännöitsijälle, jota Lappeenrannassa alettiin kutsua lähinaapuriksi. Lähinaapurin tehtäväksi määriteltiin naapureiden vapaa-ajan aktivoiminen heidän toiveittensa mukaisesti 5h/vko. Korvaukseksi Eksote maksoi osan lähinaapurin vuokrasta. Lisäksi lähinaapuri sopi opintoihinsa hyväksyttävistä opintopisteistä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Resultat och utvärdering:

Pienkerrostaloon muuttaneita haastateltiin vuosi muuton jälkeen. Alkuhankaluuksista huolimatta kukaan ei muuttaisi enää takaisin asumisyksikköön. Asumisen parhaina puolina he pitivät vapautta sekä mahdollisuutta omaan rauhaan ja ”omien juttujen” tekemiseen.

Kimppakämppäläisten mielestä parasta oli asua kaverin kanssa ja joku totesi, että on kivaa, kun voi kutsua vanhempia kylään. Yhden muuttajan ja hänen isänsä kokemuksista julkaistiin video: https://www.youtube.com/watch?v=7xEr1WU-mrM

Lähinaapuria asukkaat tapasivat kahdestaan, pienissä porukoissa ja tukipisteen yhteisissä tapahtumissa. Lähinaapurin kanssa oli käyty kahvilla, tehty ruokaa, pelattu lautapelejä ym. Kaikki muuttaneet eivät kokeneet lähinaapurin tukea tarpeelliseksi.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Eksotessa tavoitteena on osallisuuden lisääminen mm. kouluttamalla asiakkaista vapaa-ajan iltaohjaajia, mallina Lahden iltaolkkaritoiminta. Lisäksi lähinaapuritoimintaa laajennetaan koskemaan muitakin kuin pienkerrostalon asukkaita. Toiminnan kehittäminen jatkuu Naapurit-hankkeessa yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaispalvelujen sekä Lahden ja Saimaan AMK:n kanssa.

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Heli Pitkänen
040 651 3807
heli.pitkanen@eksote.fi