Aistiesteettömät asumisratkaisut pienryhmäkodissa

Otsikko: Aistiesteettömät asumisratkaisut pienryhmäkodissa
Paikkakunta: Pori, Ulvila
Organisaatio/työyhteisö: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Toteutusaika: 2018-2019
Yhteistyökumppanit: ARA, Satasairaala, sisustussuunnittelu Paula Hellberg
Asumisen tekoon johtanut tarve:

Autismin kirjon asukkaille suunnatussa pienryhmäkodissa oli pohdittu jo pitkään asukkaiden aistiherkkyyksiä ja etsitty keinoja huomioida näitä asioita asukkaiden kotiympäristössä. Aistiesteettömät asumisratkaisut -hankkeessa kyseiseen ryhmäkotiin suunniteltiin ja toteutettiin aistiesteettömiä muutostöitä sekä yhteisiin tiloihin että asukkaiden omiin huoneisiin. Kaikki toteutetut aistiesteettömät ratkaisut räätälöitiin aistiherkkien asukkaiden tarpeisiin.

Toimenpiteet:

1. Koulutuksellinen osuus: Ryhmäkodin henkilökunnan kanssa käytiin läpi, mitä aistiesteettömyys tarkoittaa ja mitä aistiesteettömillä muutostöillä tavoitellaan. Tavoitteeksi asetettu aistiesteetön ympäristö on harmoninen ja aisteille miellyttävä kokonaisuus, joka ei kuormita asukkaita liiaksi. On tärkeää muistaa, ettei aistiesteetön toimintaympäristö tarkoita vain fyysisten tilojen muokkaamista, vaan kyse on laajemmasta toimintakulttuurin muutoksesta. Aistiesteettömyys ei siis ole vain pintojen maalaamista tai kalusteiden uudelleen sijoittelua. Se on kokonaisvaltainen ajatus henkilön osallisuuden tukemisesta, joka rakentuu turvalliselle ilmapiirille.

2. Konkreettiset muutostyöt sekä yhteisiin tiloihin että asukkaiden huoneisiin: Hankkeessa kerättiin sekä asukkaiden, heidän läheisten sekä työntekijöiden näkemyksiä siitä, mitkä asiat tiloissa toimivat ja mihin asioihin toivottiin muutosta aistikuormituksen näkökulmasta. Näiden toiveiden pohjalta räätälöitiin konkreettisia aistiesteettömiä muutoksia pienryhmäkodin tiloihin.

3. Hankejulkaisun kokoaminen aistiesteettömistä muutostöistä ja niiden teoreettisista taustoista: Hanketyö dokumentoitiin hankejulkaisuun Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Julkaisu saatavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

Lopputulos ja arviointi:

Hankejulkaisu Hannukainen, H., Hellberg, H., Teeri S. & Tupala R. (toim.) 2019. Aistiesteettömät asumisratkaisut - koti, jossa on hyvä olla. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Julkaisu saatavissa maksutta osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

Hanke on päättynyt.

Internet-linkki videoon:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090226330

(Sivu avautuu uuteen välilehteen)

Yhteystiedot: Hanna Hannukainen
0447103109
hanna.hannukainen@samk.fi