Asumisen ohjaajilta ja Kyliksestä uudenlaista tukea asumiseen

Otsikko: Asumisen ohjaajilta ja Kyliksestä uudenlaista tukea asumiseen
Paikkakunta: Mäntsälä
Organisaatio/työyhteisö: Mäntsälän kunta, Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut, Vammaispalvelut
Toteutusaika: 14.9.2016 – 31.12.2018
Yhteistyökumppanit:
Asumisen tekoon johtanut tarve:

Kuluneina vuosina Mäntsälässä on panostettu tuetun asumisen kehittämiseen alueella. Aspa-säätiön Tarve-projektin myötä havaitsimme, että kehitysvammaiset kuntalaiset muuttavat yleensä ympärivuorokautista ohjausta tarjoavaan ryhmäasumiseen, vaikka monella olisi valmiuksia ja halua asua itsenäisemmin. Tarvittiin siis lisää vaihtoehtoja kotiin annettavalle tuelle sekä vapaa-aikaan liittyvää tukea, joilla lisätään omassa kodissa asumisen sujuvuutta ja vähennetään yksinäisyyttä.

Toimenpiteet:

Tarpeeseen vastaamiseksi teimme muutoksia tuetun asumisen palvelun toteuttamiseen ja työntekijöiden toimenkuviin. Kodinhoitajan tilalle palkattiin 1,5 tuetun asumisen ohjaajaa ja työajat muutettiin iltapainotteiseksi, jotta tukea voidaan tarjota joustavasti asukkaan tarpeen mukaan.

Muutoksessa ohjaustyön keskiöön asetettiin asukkaan oman hyvinvoinnin kokemus. Työntekijöiden tehtävänä on nyt tukea asukasta omaan päätöksentekoon ja ottamaan vastuuta omasta elämästään. Ohjaajat eivät tee asioita asukkaan puolesta vaan tukevat heitä elämään oman näköistä elämää. He kannustavat asukkaita myös uusien sosiaalisten suhteiden luomiseen.

Asumisvalmennusta varten vuokrattiin asunto. Asumisvalmennuksessa asukas voi harjoitella kaikkia itsenäisessä asumisessa tarvittavia valmiuksia ohjaajien tuella.

Vapaa-aikaan liittyvää tukea lisäsimme perustamalla Kyliksen, joka on kolmena iltana viikossa auki oleva kohtaamispaikka tuetun asumisen asukkaille. Toiminnan järjestämistä varten palkattiin ohjaaja, joka toimii 0,5 työajalla. Tilat toiminnalle löydettiin kunnan omista kiinteistöistä. Kyliksellä järjestettävä vapaa-ajan toiminta tukee asukkaiden itsenäistä asumista. Vaihtelevina teemoina ovat olleet muun muassa ystävyyssuhteet, arjen hallinta, ruuanlaitto ja turvallisuustaidot.

Lopputulos ja arviointi:

Tuetun asumisen asukkaiden kokema elämänlaatu on kohentunut erityisesti toiminnallisuuden, osallistumisaktiivisuuden ja sosiaalisuuden osa-alueilla. Arvioinnissa käytimme Kehitysvammaliiton Sulo-arviointia ja haastattelimme asukkaita. Tehdyt muutokset ovat lisänneet asukkaiden osallisuutta, päätöksentekoa ja rohkaisseet heitä osallistumaan aktiivisemmin lähiyhteisön toimintaan sekä toimimaan keskenään myös kohtaamispaikan ulkopuolella.

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

Mäntsälä liittyy 1.1.2019 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymään. Tavoitteena on kehittää tuettua asumista myös muissa jäsenkunnissa toteutetun mallin mukaisesti.

Internet-linkki videoon:

Yhteystiedot: Jesse Sjelvgren
040 3146746
jesse.sjelvgren@mantsala.fi