PikkuKarelia, pienestä ryhmäkodista turvaa lapselle

Otsikko: PikkuKarelia, pienestä ryhmäkodista turvaa lapselle
Paikkakunta: Imatra
Organisaatio/työyhteisö: Nuorten Ystävät, PikkuKarelia
Toteutusaika: Syyskuussa 2013 aloittanut toimintansa
Yhteistyökumppanit: Eksote, Imatran kaupunki, Mitra, Imatran kaupungin koulut ja toimintakeskukset.
Asumisen tekoon johtanut tarve:

PikkuKarelia sijaitsee tavallisella asuinalueella, jossa palvelut ovat lähellä. Alue on rauhallinen ja ympärillä on paljon luontoa. PikkuKarelia on turvallinen ja viihtyisä pienryhmäkoti alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Pienryhmäkodissa on neljä asiakaspaikkaa ja se on yhdistetty kahdesta rivitaloasunnosta. Molemmissa päädyissä on kaksi huonetta, keskellä on yhteinen oleskelutila ja keittiö. Laitosasuminen oli lakkautettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) jo ennen valtioneuvoston Kehas-ohjelmaa.

Toimenpiteet:

Kasvatuksellinen kuntoutus tähtää lasten ja nuorten toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan kehittymiseen. Itsemääräämisoikeutta tuemme kaikissa asioissa turvallisuuden rajoissa.

Arjen perustana on yksilöllisen suunnitelman pohjalta räätälöity viikko-ohjelma, jossa huomioidaan asukkaan toiveet, avun, tuen ja ohjauksen tarpeet. Viikko-ohjelmia täydentävät yksikön yhteiset vapaa-ajan toiminnat, joilla tuemme asukkaiden sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lisäksi osallistumme yksilöllisiin harrastuksiin, tapahtumiin ja retkiin. Nuoret käyvät päivisin koulussa tai osallisuutta tukevassa toiminnassa.

Neuropsykiatrisen ohjauksen ja yksilökeskeisen elämän suunnittelun avulla asukkaat oppivat käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa tulevaisuuteen. Käytössämme ovat esim. puhetta tukevat tukiviittomat, kuvat ja sosiaaliset tarinat. Henkilökunnan koulutuksessa on huomioitu haastavien tilanteiden ennakointi ja hallinta ART- ja AVEKKI-toimintamallien mukaisesti. Perheiden kanssa toteutettava kasvatuskumppanuus on tiivistä ja luottamuksellista.

Kommunikointi ja sosiaaliset suhteet voivat tuottaa haasteita, joten niitä harjoitellaan. Yhteisenä tavoitteena voi olla esim. sujuva koulunkäynti. Pienryhmäkodissa arki pidetään mahdollisimman tasaisena, mieluisana ja kodinomaisena. Ruokailemme yhdessä, ja iltaisin jokainen voi viettää vapaa-aikaa toiveidensa mukaan. Ohjaajat tekevät lasten kanssa asioita, joista he ovat kiinnostuneita. Jos harrastuksia ei ole, mietimme yhdessä, mikä voisi olla sopivaa tekemistä. Vaalimme asukkaiden omia vahvuuksia. Lähistöllä sijaitsevan VillaKarelian musiikkihuone ja liikuntasali ovat asukkaiden käytettävissä.

PikkuKareliassa olemme huomioineet esimerkiksi aistiyliherkkyydet ja äänimaailma on rauhallinen. Sujuviin siirtymiin esim. koulupäivinä kiinnitämme huomiota. Jokaisella lapsella ja nuorella on oma mieleisekseen sisustama huone ja kylpyhuone.

Lopputulos ja arviointi:

Jo PikkuKarelian suunnitteluvaiheessa huomioimme tulevien naapureiden palaute: nuoret otettiin hyvin vastaan rivitaloalueella ja hyvä naapuruushenki on säilynyt vuodesta toiseen.

PikkuKareliassa nuorissa näkemämme kehitys on antanut varmuutta mallin (pienryhmäkodin) toimivuuteen. Lisäksi olemme huomanneet, että henkilökunnan sitoutuneisuus on suuri arvo. Työntekijät ovat vaihtuneet vain vähän, ja lomien aikana on ollut mahdollista käyttää tuttuja ja vakituisia sijaisia.

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

PikkuKarelian ryhmäasuminen on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille pitkäaikaiseen asumiseen. Jos tuen tarve muuttuu, voi asukas siirtyä sopivampaan paikkaan.

PikkuKareliassa panostamme jatkossakin asukkaiden ja perheiden kuunteluun ja hyvään yhteistyöhön.

Internet-linkki videoon:

Yhteystiedot: Anne-Marie Syrjänen
0504387417
anne-marie.syrjanen@nuortenystavat.fi