Samarbete med anhöriga

Otsikko: Samarbete med anhöriga
Paikkakunta: Österbotten
Organisaatio/työyhteisö: FDUV
Toteutusaika: 2019-2020
Yhteistyökumppanit: Lyran, boendeenhet
Asumisen tekoon johtanut tarve:

FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor har fungerat som bollplank till Lyrans boende i Malax. Vid Lyrans boende bor 14 personer som behöver stöd med sina vardagssysslor.
Vid träffarna med personalen har vi diskuterat frågor som delaktighet, självbestämmande, tystnadsplikt och utvecklandet av samarbete med anhöriga.
Personalen upplevde att anhöriga till personerna som bor på boendet kunde behöva ett forum där de kan uttala sina önskemål anonymt om boendevardagen.

Toimenpiteet:

Personalen vid boendeenheten Lyran listade frågor som de önskade att anhöriga skulle ta ställning till. Frågorna var följande:
1. Vad fungerar bra på Lyran?
2.Vad fungerar inte så bra på Lyran?
3. Informationen från Lyran till anhöriga, önskemål.
4. Vill anhöriga ha en aktivare roll gällande aktiviteter på Lyran, i så fall hur och när?
Anhöriga inbjöds till en träff under ledning av FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor. Personalen var inte med på träffen. Vid träffen med anhöriga framkom mycket som fungerar bra, men det framkom även utvecklingsförslag gällande boendets vardagsrutiner. Anhöriga uppskattade inbjudan till ett aktivare engagemang, och detta ledde till att anhöriga började planera en sommarfest på Lyran.
Processen fortsatte med att FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor besökte Lyrans personalmöte med hälsningar från anhöriggruppen. Det viktiga är att det inte nämns namn utan alla hälsningar är från grupp till grupp och inte person till person.

Lopputulos ja arviointi:

Denna form av samarbete utgående från Ann-Christine Gullacksens Delaktighetsmodell ledde till att anhöriga tillsammans ordnade en sommarfest i augusti 2019, som troligen blir en tradition. Därtill har personalens arbetsturer förtydligats för boare och anhöriga.
https://delaktighetsmodellen.se/kontakt/

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

Anhöriga och personalen önskar en fortsättning av denna form av samarbete.

Internet-linkki videoon:

Yhteystiedot: Susanne Tuure
0400600676
susanne.tuure@fduv.fi