Tuettu asuminen

Otsikko: Tuettu asuminen
Paikkakunta: Mikkeli
Organisaatio/työyhteisö: Vaalijalan kuntayhtymä/Haaparinteen palvelukoti
Toteutusaika: 2000-
Yhteistyökumppanit: Mikkelin Savoset monipalvelukeskus, ESSOTE/lähikunnat, alueen muut kehitysvammapalveluja tuottavat toimijat, edunvalvonta, omaiset,terveyspalvelut, harrastus- ja liikuntapalvelut
Asumisen tekoon johtanut tarve:

Havaitsimme työtoiminnassamme 2000-luvun alkupuolella, että itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset henkilöt tarvitsivat asumiseensa tukea. Haasteet liittyivät arjenhallintaan ja rahankäyttöön. Palvelun avulla pyrimme turvaamaan itsenäisesti asuvien henkilöiden asumisen ja arjenhallinnan. Näin ollen jokaisen henkilön asuminen omassa kodissa olisi mahdollisimman sujuvaa, ja että jokaisella olisi mahdollisuus elää mahdollisimman omannäköistä elämää.

Toimenpiteet:

Tuetun asumisen palvelun ohjaajat tukevat jokaista henkilöä yksilöllisen tarpeen mukaan, huomioiden asuinympäristön turvallisuuden sekä henkilön omat toiveet asumiseen ja elämiseen liittyen. Henkilöiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sekä heille annetaan tietoa vaihtoehdoista ja palveluista palveluohjauksen keinoin. Kannustamme asiakkaita ilmaisemaan oman mielipiteensä, ja he saavat halutessaan tukea päätöksen teossa. Tuetun asumisen asiakkaat ovat hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä. Tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti. Annamme tukea ja ohjausta vahvemmin niille henkilöille, jotka tarvitsevat ohjaajien käyntejä useammin. Jokaisen asiakkaan alustava tuen tarve tarkennetaan palvelun aloituksen yhteydessä. Tarvittaessa tuen määrää tarkastellaan kunnan työntekijän kanssa.

Asiakkaita tuetaan arjen askareissa, jotka mahdollistavat laadukkaan itsenäisen asumisen. Tiedon ja tuen antaminen asiakkaalle oman terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvissä asioissa on myös osa laadukasta elämää ja tuetun asumisen palvelua. Ohjaajat eivät tee asioita asiakkaan puolesta, vaan tukevat heitä arjen askareissa rohkaisten hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja ottamaan vastuuta oman elämänsä asioista. Ohjaajat rohkaisevat ja kannustavat asiakkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen ja erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin.

Tuetun asumisen palvelussa olevat asiakkaat asuvat itsenäisesti ja useimmiten yksin. Riskinä voi olla, että sosiaaliset kontaktit voivat jäädä vähäisiksi ja asiakas voi syrjäytyä sosiaalisten taitojen puutteellisuuden vuoksi. Asiakkaille tiedotetaan erilaisista tapahtumista ja vapaa-ajan toiminnasta. Tähän haasteeseen olemme myös yhtenä keinona vastanneet perustamalla tuetun asumisen palvelun vertaistukiryhmän, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa eri paikoissa. Kokoontuminen voi tapahtua esimerkiksi Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksessa, Haaparinteen palvelukodilla tai laavulla. Vertaistukiryhmässä henkilöillä on mahdollisuus tavata toisiaan, tehdä yhdessä asioita ja jakaa omia kokemuksiaan. Ryhmän toimintaa kehitetään osallistujien toiveiden pohjalta.

Lopputulos ja arviointi:

Tuetun asumisen palvelun turvin yhä useampi kehitysvammainen henkilö voi asua itsenäisesti ja toteuttaa oman näköistä elämää itsenäisessä asumisessa. Palveluntuottajan puolella Minun elämäni-suunnitelma toimii palvelutarpeen arvioinnin työvälineenä. Suunnitelma päivitetään yhdessä asiakkaan kanssa säännöllisesti, jotta voidaan seurata asumisen ja elämisen sujuvuutta sekä tehdä tarvittavia muutoksia tuen tarpeessa. Tuetun asumisen palvelun laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti keräämällä asiakkailta palautetta ja kehitysideoita palveluun liittyen. Toiminnoissa mukana olevilta henkilöiltä olemme saaneet positiivista palautetta. Palautetta olemme keränneet palautelomakkeella, jossa käytetään hymiöitä ja vapaata sanaa. Ohjaajat puolestaan arvioivat jatkuvasti tukikäynneillä asiakkaiden toimintakykyä arjessa ja mahdollisiin toimin

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

Itsenäisen asumisen lisääntymisen myötä toiminnalle on tulevaisuudessakin tarvetta. Tavoitteena on kehittää palvelua asiakkaiden ja omaisten palautteen ja tarpeiden pohjalta. Erityisesti yhteisöllisyyden tukemiseen pyritään kiinnittämään huomiota kehittämällä vertaistukiryhmätoimintaa

Internet-linkki videoon:

Yhteystiedot: Jenni Rytkönen
040 3528 758
jenni.rytkonen@vaalijala.fi