Vertaisohjaajat vetovastuussa – Vuoksen toimintakerho ja Keilakerho

Otsikko: Vertaisohjaajat vetovastuussa - Vuoksen toimintakerho ja Keilakerho
Paikkakunta: Imatra
Organisaatio/työyhteisö: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE, Vammaispalvelut
Toteutusaika: 2011 alkaen
Yhteistyökumppanit: Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kymen tukipiiri, Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry., Eksoten vammaispalvelut, Imatran Keilailuliitto ry
Asumisen tekoon johtanut tarve:

Vuoksen toimintakerho syntyi, kun tuetusti asuvat henkilöt kertoivat asumisen ohjaajille kaipaavansa uutta toimintaa. Harjoittelussa ollut opiskelija aloitti kerhon pitämisen.

Keilakerho on vertaisohjaajien mukaan alkanut tuetusti asuvan henkilön toiveesta. Asumisen ohjaajat kertovat, että tavoitteena oli saada kaikkein yksinäisimpiä osallistumaan ja tutustumaan toisiinsa. Tämän myötä rohkeus kyläillä, pyytää kaverilta apua tai osallistua johonkin tavalliseen harrastusryhmään voisi lisääntyä.

Toimenpiteet:

Vuoksen toimintakerho osoittautui suosituksi ja opiskelijan lähdettyä asumisen ohjaajat keskustelivat kerholaisten kanssa jatkosta. Kaksi ryhmäläistä lupautui ryhmän vetäjiksi, jos saisivat tarvittaessa tukea ohjaajilta ja kerho voisi halutessaan kokoontua asuntolan tiloissa. Opiskelija piti ryhmää kerran viikossa, mutta uudet ohjaajat eivät halunneet sitoutua niin tiheään aikatauluun. Kerho alkoi kokoontua kerran kuussa ja sama jatkuu edelleen. Kevään viimeinen tapaaminen on huhtikuussa ja kesäisin toiminta on tauolla.

Kerholla on Facebook-ryhmä yhteydenpitoon sekä kerho-ohjelman ja kuvien jakamiseen. Ohjaajista toinen ylläpitää Fb-sivuja ja toinen huolehtii raha-asioista. Rahoitusta toimintaan kerho on saanut Kehitysvammaisten Tukiliitolta, Kymen Tukipiiriltä ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä. Hakemukset ohjaajat ovat tehneet itse.
Kerho tekee toimintasuunnitelman syys- ja kevätkaudeksi. Ideointi tapahtuu yleensä kesäleirillä, jolloin kaikki ovat paikalla. Ohjaajien lisäksi suunnitteluun osallistuu pääasiassa yksi kerholainen, joka edustaa muuta ryhmää. Tähän on päädytty siksi, koska ohjaajat ovat kokeneet hankalaksi sen, että suurella porukalla esitetään ideoita, joita on mahdotonta toteuttaa.

Kerhon pääkokoontumispaikka on Paajalanrinne; entinen asuntola, nykyinen tuetun asumisen tukipiste. Sen oleskelutilassa kerho pitää esimerkiksi elokuva- ja peli-iltoja sekä levyraateja. Välillä he tapaavat kaupungilla, kuten kirjastossa, museossa tai kävelyllä. Kerran vuodessa he käyvät ratsastamassa.

Keilakerho kokoontuu kerran viikossa Imatran keilahallilla. Porukka pitää yhteyttä messenger-ryhmän avulla, lähinnä siellä muistutellaan aikatauluista. Toiminta ei vaadi ryhmän vetäjiltä paljon suunnittelua, sillä jokainen tulee hallille itse ja maksaa itse. Ohjaajat tekevät ja tarvittaessa peruvat ratavaraukset, jakavat porukan ryhmiin keilaradoille sekä neuvovat löytämään sopivat kengät ja pallot.

Lopputulos ja arviointi:

Molempiin ryhmiin osallistuva kerholainen toteaa, että hän on saanut toiminnan myötä uusia kavereita.
”On ollu mukavaa. On joka kuukausi vaihtelevaa tekemistä: kulttuuria, pelejä jne. Kivaa ajanviettoa.”

Ryhmien vetäjät kertovat, että ”tykätään pitää, kun kerholaiset tykkää”. Heistä on mukavaa järjestää toimintaa toisille ja he kokevat motivoivaksi sen, että ryhmissä riittää osallistujia ja uusia tulee mukaan. Lisäksi ”keilakerhossa on kiva nähdä, miten kerholaiset kehittyy”.

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

Vertaisohjaajat kertovat, että aikovat jatkaa Vuoksen toimintakerhoa ainakin vielä pari vuotta, jotta ryhmä pääsee viettämään kymmenvuotisjuhlia. He kokevat, että jos toiminta on kaikkien mielestä kivaa, aiheiden toistuminen eri vuosina ei haittaa. Toisaalta he alkavat itse kaivata uusia ideoita ja vaihtelua. Ohjaajat pohtivat myös, voisiko tulevaisuudessa molemmat kerhot yhdistää.

Internet-linkki videoon:

Yhteystiedot: Erkki Kilpeläinen
045 809 4463
erkki.2014@gmail.com