Yhteisötoiminta kehittyy osallistujien kautta

Otsikko: Yhteisötoiminta kehittyy osallistujien kautta
Paikkakunta: Mikkeli
Organisaatio/työyhteisö: Vaalijalan kuntayhtymä/Haaparinteen palvelukoti
Toteutusaika: Vuoden 2019 alusta
Yhteistyökumppanit: Essote, asumisen tukipalvelut, läheiset, työtoimintapaikat
Asumisen tekoon johtanut tarve:

Itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokema yksinäisyys sekä tarve kokea yhteisöön kuuluvuutta.

Toimenpiteet:

Palvelu tarjoaa yksin asuville henkilöille mahdollisuuden kuulua yhteisöön sekä saada tukea ja tarvitsemaansa ohjausta. Asiakkaat ja ohjaajat laativat yhdessä yhteisötoiminnan sisällön. Sisältöä ohjaavat Haaparinteen palvelukodin asiakkaiden sekä yhteisötoiminnan asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Toiminta on yhteisöllistä toimintaa, esim. katsellaan elokuvia, leivotaan, tehdään puutarhatöitä, pelataan sisä- ja ulkopelejä, lenkkeillään, askarrellaan, tehdään pieniä retkiä lähiympäristöön ja grillataan.

Yhteisötoiminnassa asiakkaat jakavat kokemuksia ja saavat tukea toisiltaan erilaisissa asioissa ja tilanteissa. Heidän välilleen syntyy luottamuksellisia suhteita. Jokainen saa olla oma itsensä. Toiminnassa noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä: huomioidaan, kannustetaan ja kunnioitetaan toisia, ollaan läsnä ja keskustellaan. Yhteisötoiminnassa asiakkailla on myös mahdollisuus ruokailuun ja saunomiseen palvelukodilla.

Lopputulos ja arviointi:

Vertaistuki ehkäisee syrjäytymistä ja asiakkaat kokevat kuuluvansa yhteisöön, joka on heille tärkeää. Toiminnan sisältö on vastannut asiakkaiden tarpeita, lisännyt hyvinvointia ja tuonut kokemuksen omasta osallisuudesta. Mukana olevien asiakkaiden erilaisuus yksilöinä on yhteisötoiminnan rikkaus ja tuonut esiin erilaisia voimavaroja ja vahvuuksia. Yhdessäolo on vahvistanut ja kehittänyt asiakkaiden vuorovaikutusta ja kasvattanut itsetuntoa.

Toiminnan jatkaminen ja kehittäminen:

Yhteisötoiminnassa toiminta kehittyy asiakkaiden kautta. Jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Tärkeää on jatkossakin varata riittävästi hetkiä, jolloin pohditaan toiminnan sisältöä. Yhteisötoiminnan asiakkaille on myös tärkeää, että toiminta on jatkossakin säännöllistä.

Internet-linkki videoon:

Yhteystiedot: Jenni Rytkönen
040 3528758
jenni.rytkonen@vaalijala.fi