Asumisen taidot ja tiedot lisääntyvät Itsenäiset -kurssilla

Rubrik: Itsenäiset - kurssit
Ort: Mäntsälä/Pudasjärvi/Ylivieska/Sastamala/Mänttä-Vilppula
Organisation/arbetsgemenskap: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Tid för genomförande: 2018-2019
Samarbetspartner: Alueiden tukiasumisen työntekijät
Behov som ledde till boendegärningen:

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toteutti v. 2016 kyselyn tukiasukkaille ja tukiasumisen työntekijöille. Kyselyiden tulosten perusteella monen tukiasukkaan sosiaaliset verkostot ovat kapeat ja monella on kokemuksia yksinäisyydestä. Kyselyiden perusteella yksi suurimmista haasteista tukiasukkaiden arjessa ovat arkielämän taidot. Itsenäiset – Hyvä elämä omassa kodissa – hankkeessa järjestettiin kursseja, joiden tavoitteena oli edistää tukiasukkaiden osallisuutta ja asumisvalmiuksia.

Åtgärder:

Kurssiteemoja olivat esimerkiksi asumisen käytännöt, ihmissuhteet, osallisuus ja harrastaminen sekä yksinasumisen haasteet. Ennen kurssien sisällön suunnittelua kartoitettiin kunkin alueen tarpeet, jotta kurssin toteutus pystyttiin suunnittelemaan tarpeita vastaaviksi.

Kurssit oli suunnattu tukiasukkaille ja myös alueen tukiasumisen työntekijöitä osallistui kurssipäiville. Jokainen kurssi kesti kolme päivää. Kaksi ensimmäistä päivää järjestettiin peräkkäisinä päivinä, sillä ensimmäisen päivän jälkeen kurssilaisten kanssa järjestettiin lähiyhteisöön osallistavaa vapaa-ajan viettoa. Yhteinen ajanvietto suunniteltiin yhdessä kurssilaisten kanssa. Toisen kurssipäivän jälkeen annettiin välitehtävä, jossa henkilö asetti itselleen tavoitteen arkeen. Tavoitteen määrittelyssä käytettiin apuna Näin minä pärjään- ja Avaimia arkeen – työkirjoja. Välitehtävät purettiin kolmantena päivänä. Kurssilaiset saivat työkirjan omakseen, sillä kirjaa voi hyödyntää omassa arjessaan myös kurssin jälkeen.

Kurssit toteutettiin osallistavin menetelmin. Osallistujat saivat jakaa kokemuksiaan teemoihin liittyvistä asioista toisten kurssilaisten ja työntekijöiden kanssa. Tavoitteena oli jakaa uutta tietoa sekä harjoitella asumista tukevia taitoja. Kursseilla oli mukana paikallisen pelastuslaitoksen kouluttajat, joiden avustuksella sai harjoitella ensisammutustaitoja.

Resultat och utvärdering:

Kurssin vaikutuksia arvioitiin haastatteluiden ja vaikuttavuuskyselyiden avulla. Kurssilaiset kokivat saaneensa vertaistukea, välineitä oman elämän suunnitteluun ja tukea valintojen tekemiseen. Valtaosa koki, että osaa nyt ilmaista omia toiveitaan paremmin kuin ennen kurssia.
Kurssilaiset kokivat saaneensa uutta tarpeellista tietoa asumisesta ja myös uusia asumisen taitoja. Erityisesti ensisammutusharjoitukset olivat mieleisiä. Moni oli hankkinut kurssin jälkeen sammutuspeitteen omaan asuntoon ja kiinnittää nyt enemmän huomiota kodin turvallisuuteen. Työntekijät arvioivat, että asukkaat viettävät nyt enemmän aikaa toistensa kanssa ja ryhmähenki tukiasukkaiden keskuudessa on parantunut.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Kurssimateriaalit jaetaan www.tukiasuminen.fi -sivustolle ja niitä voi hyödyntää myös muilla alueilla vastaavanlaisten kurssien järjestämisen tukena.

Internetlänk till videon:

https://tukiasuminen.fi/

(sidan öppnas i ny flik)

Kontaktuppgifter: Petteri Kukkaniemi
0207 713 549
petteri.kukkaniemi@kvps.fi