Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Naapuruutta yhteisöllisessä kerrostalossa

Setlementtiasuntojen taloissa erityisryhmiin kuuluvat asukkaat ovat tasavertaisia naapureita muiden asukkaiden tavoin ja heidän kanssaan. Vuoden 2021 lopussa kehitysvammaisia asukkaita oli 11 talossa ja hieman alle 200 asunnossa. Asunnot on sijoitettu ympäri taloa […]

Läs mera

Etikett: Bostad | Delaktighet | Min gemenskap

Etätuki tukee asumista omassa kodissa

Etätuki on vapaaehtoista ja perustuu asukkaan omaan valintaan. Etätuessa asukas saa videoyhteyden avulla tukea ohjaajalta. Tuki on ohjausta arkisiin asioihin, kuten esimerkiksi siivoukseen, ruuanlaittoon, leipomiseen ja kauppalistan tekemiseen. Lisäksi etätuen avulla voi […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Stöd i boendet

#Verkossa -videoportaali

Hankkeella on tarkoitus saavuttaa valtakunnallisesti erityistä tukea tarvitsevat ja kehitysvammaiset henkilöt ja tukea heitä käyttämään virtuaalista toimintaa tarjoavaa palvelua. Palvelu tuo henkilöiden arkeen mielekkyyttä ja tekemistä videoklippien ja toivelähetysten kautta. Ne auttavat […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Min gemenskap

Samarbete med anhöriga

Personalen vid boendeenheten Lyran listade frågor som de önskade att anhöriga skulle ta ställning till. Frågorna var följande: 1. Vad fungerar bra på Lyran? 2.Vad fungerar inte så bra på Lyran? 3. […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet