Berätta om nya boendegärningar

Spara dina gärningar i kunskapsbanken om gott boende!

Dela med dig av en konkret boendegärning som stöder vanligt boende och möjligheter till val gällande det egna livet för personer med funktionsnedsättning.

Gärningen kan vara liten eller stor. Det kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, liv i ett eget hem eller deltagande och engagemang i gemenskaper.

Du kan lämna in uppgifter om boendegärningar på blanketten nedan, där det också finns anvisningar om hur den fylls i. Webbsidornas administratörer går igenom texten och gör behövliga bearbetningar innan den publiceras. Webbsidornas administratör fattar beslut om publicering av gärningen. Administratörerna översätter inte texten.

Var vänlig och läs dataskyddsbeskrivningen (PDF) innan du fyller i blanketten.

Grundläggande uppgifter
Temataggar
Välj temataggar i terminologin som beskriver boendegärningen. Kontrollera definitionen på taggarna du använder i terminologin. Du kan välja 1–3 temataggar.
Beskrivning av boendegärning Boendegärningen beskrivs genom att man berättar om vilket behov som föregick det, konkreta åtgärder och resultat och fortsatta planer. Lyft också fram den egna rollen hos de personer som är i behov av stöd i sitt boende.
Berätta kort om vilket behov i anslutning till boende som er gärning tillgodoser (max. 500 tecken)
Berätta konkret om åtgärder och gärningar som tillgodosåg det beskrivna behovet. Beskriv gärningen tillräckligt detaljerat, en lista på åtgärder är inte tillräckligt. (max 2 000 tecken)
Beskriv resultatet utgående från den stödbehövande personens perspektiv. Använd också deras synpunkter när ni utvärderar er gärning. Ni kan också använda direkta citat från responsen av personer som får stöd i sitt boende. (max 750 tecken)
Berätta kort om era fortsatta planer. (max. 500 tecken)